Rødøy - fiskebåter med nr 015 - 021 A

N 15 R Bølgen

Navn: "Bølgen" kf.

Byggeår: 1911.

Størrelse: 29.0 - 11.00 - 6.6.

Motor: Gideon 6.

Båter: 1

Eiere: Partrederiet Edvin Kristiansen, Jægtvik.

MR: 1921, 1922,

N. 15. R. BØLGEN. Størrelse: 29' lang 11' bred 6' 6" dybde. M/K BØLGEN var bygd av Presteng på Hemnes i 1911. Motor: Gideon 6 hk. (1911) Eiere: Edvin Kristiansen Hagen, Jektvik og Bernt Kristiansen Hagen, Jektvik. Båten ble meldt kondemnert i 1920.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 16 R Stram

Navn: Mk "Stram" kf.

Byggeår: 1914.

Størrelse: 28.0 - 9.0 - 5.0.

Motor: DAN 6

Båter: 2.

Eier: Partrederiet Kristian Jensen, Håkaringen, Selsøyvik.

MR: 1921, 1922,

 

N. 16. R. STRAM. Størrelse: 32' lang 9' bred 5' dybde. M/K STRAM ble bygget i Trondheim i 1914. Motor: Dan petroleum. (1914) på 5 hk. Eiere: Kristian Jensen Haakareng og Jens Jensen Haakareng. Båten fikk senere montert inn en 7 hk. Hein. M/K STRAM ble i slutten av -20 tallet solgt til Nils Hansen Breivik. Han solgte den videre til Karl Hoff Selsøyvik. I 1940 ble båten solgt ut av kommunen, til Rana.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 16 R Sørvågsund

Foto og tekst: Fra en salgsannonse august 2022 lagt på nett.

Lengde: 9,43 meter / 3,16 meter

Materiale: Tre/aluminium

Hovedmotor: Valmet Diesel 83 hk 1987 modell
Antall timer: 1.900 timer

Høystbydende over kr. 450.000,- ex. mva

Dekksutstyr:

 • 1 stk. Petter spill
 • 1 stk. Garnstopper
 • 1 stk. Sløyebinge
 • 1 stk. Bløggebinge
 • 4 stk. Plastkar

Elektronikk:

 • 1 stk. Radar (den har en feil)
 • 1 stk. Ekkolodd Furuno PCV 611
 • 1 stk. Kartplotter
 • 1 stk. VHF

Sikkerhetsutsyr:

 • 1 stk. flåte (kontrollert i 2021)
 • 1 stk. Overlevningsdrakt
 • 3 stk. brannslukningsapparat

Innredning:

 • Lugar med 2 stk. køyer
 • Varmt og kalt vann (må oppgraderes)
 • 1 stk. Pyro ovn

N 17 R Pia

© RLA.

Pia. © RLA.

MS "PIA", kf. hf.

Byggeår: 1916

Størrelse: 36.0 - 12.8 - 6.8.

Motor: DAN 14.

Båter: 0.

Eiere: Partrederiet Kristian Benjaminsen, Gjerøy.

MR: 1921,

N. 17. R. PIA. Størrelse: 36' lang 12' 10" bred 6' 10" dybde. M/S PIA ble bygget i Rana i 1916. Motor: Dan 14 hk. (1915). Eiere: Kristian Benjaminsen, Gjerøy og Johan Matisen, Myken. Johan Matisen gikk imidlertid ut som eier i 1929, mens Rudolf Benjaminsen Gjerøy ble ny medeier. M/S PIA ble senere solgt til Alf Jensen Gjerøy som i 1952 fikk båten helt oppbygget og innsatt en 22 hk. Rappmotor. M/S PIA ble i 1953/54 solgt til Gustav Hoff. Gustav Hoff fikk i 1960 ny motor i PIA - en 40 hk. Rapp. Dette var nok den siste Rappen som kom ny til Rødøy. PIA ble strøket av merkeregistret i 1967, ettersom den var kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

SAGANETT, Myken.

N 17 R Pia

© RLA. (10540).

Se også omtale av båten ELSE N 38 R.

Mer om båt N 17 R PIA

Mer 1

Årbok for Rødøy “Rødøy”, nr 2. (1985). Artikkel ”Motorbåten kommer” av Kolbjørn Lorentzen:

N. 17. R. PIA. Størrelse: 36' lang 12' 10" bred 6' 10" dybde. M/S PIA ble bygget i Rana i 1916. Motor: Dan 14 hk. (1915). Eiere: Kristian Benjaminsen, Gjerøy og Johan Mathisen, Myken. Johan Mathisen gikk imidlertid ut som eier i 1929, mens Rudolf Benjaminsen Gjerøy ble ny medeier. M/S PIA ble senere solgt til Alf Jensen Gjerøy som i 1952 fikk båten helt oppbygget og innsatt en 22 hk. Rappmotor. M/S PIA ble i 1953/54 solgt til Gustav Hoff. Gustav Hoff fikk i 1960 ny motor i PIA - en 40 hk. Rapp. Dette var nok den siste Rappen som kom ny til Rødøy. PIA ble strøket av merkeregistret i 1967, ettersom den var kondemnert.

Mer 2

Hovedoppgave i historie, Tromsø 1981.
”Omlegginga til motor i fiskeflåten i Rødøy 1900-1920. Magnus S. Mathisen.

Side 106:

„...... I et tilfelle har vi imidlertid førstehånds kjennskap til hvordan finansiering gjennom handelsmann skjedde. Dette gjelder en av våre informanter, Kristian Benjaminsen.

I 1916 finansierte handelsmann Johan Mathisen, Myken, den 36 store kravellbygde skøyta ”Pia” for en fisker fra samme plass: Det skjedde etter at fiskeren hadde fått avslag på søknad om kommunegaranti for lån i Havfiskefondet. (1). Som sikkerhet til handelsmannen utstedte han en pantobligasjon med sikkerhet i fast eiendom (2). Kjøpmannen har allikevel stått som medeier av båten, da han samme år stiller denne i pant for et restbeløp til båtbyggeren (3). Fiskeren reiste etter kort tid ut fra bygda og ble erstattet av Kristian Benjaminsen Gjerøy, som leide båten med sikte på kjøp (4). Han forteller følgende om betingelsene:

Handelsmannen fikk båtslottene, men ingen bestemte avdrag. Benjaminsen betalte en rente på avdragene som han karakteriserte som ”rimelig”. Han fikk ingen ekstra lott for å drive båten. Handelsmannen skaffet bruk og annet utstyr. Det eksisterte ingen avtale om levering av fangst. Da båten var halvt nedbetalt, døde handelsmannen og noen år senere kjøpte Kristian Benjaminsen båten av boet (5). Benjaminsen mener at det neppe kunne være noe særlig innbringende for handelsmannen å finansiere båtkjøpet”.

1. Kommunestyreprotokoll 1912-19.
2. Realpanteregisteret 1916 Statsarkivet.
3. Personalpanteregisteret 1916 Statsarkivet.
4. I merkeregisteret av 1920 finner vi begge som eiere av båten.
5. Intervju med Kristian Benjaminsen og broren Rudolf høsten 1978.
Sistnevnte kom inn som eier da broren kjøpte båten i 1929.


Side 95:
”…… I årene 1914-1918 da flere større motorskøyter ble anskaffet i kommunen, later det til at prisene for disse er gjennomgående høye (1). Eksempelvis kan nevne motorskøyta ”PIA” som ble kjøpt i 1916, ifølge en av eierne, kosta om lag 9000 kroner (2). Denne var 36 ’, kravellbygd og hadde installert en 14 hk Dan.”

1. Vi finner flere båter pantsatt i disse årene mellom 10 000 og 15 000 kroner).
2. Intervju med Kristian Benjaminsen, Gjerøy, høsten 1978.

Mer 3

Forannevnte fisker var Martin Normann Nikolaisen f. 27.mars 1879 på Myken.
(Han ble gift med Kaspara Dortea Olsdtr Åsheim f. 1.9.1894. Hun var fra et bruket Åsheim under gården Tjong Nedre, nabobruk til handelsmann Mathisens feriested Fjellheim).
Det er fortalt at Martin var den eneste fisker som ikke fikk kommunegaranti, og det antas å ha hatt en helt spesiell grunn.

1916
11.11.1916 er det tinglyst pantobligasjon fra Martin Nikolaisen til Johan Mathisen for kr 2500 med pant i 1/3 av plassen ”Smaahaugene”. Det er samme år som ”PIA” ble kjøpt.

1921
Under Johan Mathisen & Co sin administrasjon:
Handelsmann Mathisen skrev 8.mars 1821 under på en ”Interessentskapskontrakt”, sammen med Petter Moe og Jakob Jakobsen, hvor ansvarlig firma Johan Mathisen & Co ble stifta.
Hans stilte det meste av sine verdier på Myken til selskapets disposisjon, de andre sin egen arbeidskraft.

1923
Kjøpekontrakt og skjøte for Myken 71-8 Småhaugen ble underskrevet 16.juli 1923.
Kjøpesum kr 5000.-, som ble oppgjort ved at Mathisen overtok lån i Rødøy sparebank på
kr 1800. Kr 1400 fratrekkes i forhold til Nikolaisen sin gjeld til Mathisen og det resterende
kr 1800 oppgjøres kontant.

I et regnskap for interesseselskapet pr. utgangen av året 1923 er inntektsført båtslott for Pia med kr 1794,58 og Else med kr 2369,20.

1924
Handelsmann Johan Kristian Mathisen dør den 20.12.1923.
Det skjer en registreringsforretning på Utheim den 11.april 1924.

Under aktiva er nevnt en ½ del av m/s Pia verdsatt til kr 2500 og en½ del i Else med
kr 2500. Brødrene Benjaminsen nevnes her som skyldnere med kr 2840,91.
Olav Arntsen med skyld kr 1127,90 (Else).

1927
Petter Moe og Jakob Jakobsen oppgir pr 1.juli 1927 bruksretten ifølge tidligere kontrakt, og er da ute av det som har med motorbåtene å gjøre.

1929
Båtene selges fra boet, av skifteretten, uten at det i boets papirer finnes papirer på det.

1930:
Formelt ferdig skifteoppgjør i Mathisen dødsbo skjer 1.2.1930. Begge båter er da avvikla.

1936, 1938, 1940
Merkeregistret: 36 -12,8 - 6,8 Kristian Benjaminsen m/flere Gjerøy.
(Kolbjørn nevner henne som 36 lang, 12,10 bred og 6,10 dyp?) Ombygd senere?

Nr 18 R - Mkr NOTFISK

Båt eid av Kolbjørn Lunheim, omtales nærmere her senere. Myken.

N 18 R Alken

MK "Alken" kf. hf.
Byggeår; 1919.
Størrelse: 45.3 - 15.4 - 7.0.
Motor: RAP 12
Eier: Karl Iversen, Svinvær pr. Åmøyhavn.
5 båter.

N. 18. R. ALKEN. Størrelse: 44' lang 15' 5" bred 7' dybde. M/K ALKEN var bygget i Rana 1919. Motor: Rap 12 hk. (1914). Eier: Karl Iversen Svinvær. Båten ble solgt ut av Rødøy til Leirfjorden i 1922. Det tilhørte båten 4 doryer, og det ble bl.a. drevet bankfiske med M/K ALKEN. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 19 R Ulabrand

© RLA. Ulabrand.

Mk ULABRAND kf. hf. fjf.

Byggeår: 1915. 

Størrelse:  39,0 - 13,0 - 7,0.

Motor:  Dan (17).

Båter: 2.

Eiere: Paul Jentoft, Nordnesøy. 

MR: 1921, 1922.

Merkeregisteret 1923: Solgt til Hadsel merkedistrikt.  Merknad 3:  Se N 181 H.

N. 19. R. ULABRAND. Størrelse: 40' lang 13' bred 7' dybde. Båten var bygget i Salten i 1915. Motor: 17 hk. Dan petroleums motor (1915). Eier: Paul Jentoft, Nordnesøy. Båten ble i 1922 utslettet av merkeregistret idet den ble solgt til Hadsel. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 20 R Telnestind

FFR 1989 00 235 (Arne Telnes).

Båten var en 44 fots kutter med 24 Rapp motor.

Hans Værang, Alfred Telnes og Sigurd Telnes kjøpte og drev båten frem til 1946-1947.

N 20 R Valborg

Mk "Valborg", kf.

Byggeår: 1916.

Størrelse: 46,0 - 16,7 - 7,0. 

Motor: Bolinder, 32 hk. 

Båter: 4.

Eiere: Partrederiet Helmer P. Sleipnes, Åmøyhavn. 

MR: 1921, 1922,

N. 20. R. VALBORG. Størrelse: 60' lang 16' 8" bred 7' dybde. M/K VALBORG var bygget i Saltdalen i 1916. Motor: 32 hk. Bolinder (1917). Til båten var det 4 doryer. M/K Valborg ble benyttet til skreifiske og drivgarnfiske. Den ble i 1925 solgt til Sørreisa. Eiere: Helmer P. Sleipnes, Bartol Hansen Fagermo og Hans Monsen Seines. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 21 R Trygg

Må "Trygg" , fjr. kf.

Byggeår: 1919.

Størrelse: 16,2 - 5,8 - 2,4. 

Motor: American, 4 hk.

Eier(e): Albert P. Ringø, Åmøyhavn. 

MR: 1921, 1922.

Merkeregisteret 1923: Utgår. Merknad: 4. Utgår som merkepliktig fiskefarkost ifølge rapport av 9.1.1922.

N. 21. R. TRYG. Størrelse: 16' 2" lang 5' 10" bred 2' 5 dybde. Båten ble bygget i Rana i 1919. Motor: 4 hk. Amerikan (1917). Eier: Albert Ringøy, Storø. Båten ble i 1921 solgt til Magnus Pedersen og deretter slettet av merkeregistret. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

Merkeregisteret