Rødøy - fiskebåter med nr 22 - 28 A

 

N 22 R Havørnen

Mk "Havørnen", kf., hf.

Byggeår:1916.

Størrelse: 38,0 - 12,0 - 6,0. 

Motor: Bolinder, 15 hk

Fangstbåter: 4.

Eier(e):Partrederiet Parelius Olsen, Nordnesøy.

MR: 1921, 1922,

N. 22. R. HAVØRNEN. Størrelse: 38' lang 12' bred 6' dybde. Båten ble bygget på Hemnesberget i Rana i 1916. Motor: 15 hk. Bolinder (1916). Eiere: Parelius Olsen, Nesøy og Julius Olsen, Nesøy. I 1924 er båten strøket i merkeregistret for Rødøy, idet den er solgt til Jens Olsen Selvær. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 23 R Klara

Ms "Klara", kf.

Byggeår: 1910.

Størrelse: 33,0 - 12,0 - 5,0. 

Motor:Alpha, 11 hk. 

Eier(e): Partrederiet Olaf Rønvik, Rødøy.

MR: 1921, 1922

N. 23. R. KLARA. Størrelse: 33' lang 12' bred 5' dybde. M/S KLARA var bygget i Rana i 1910. Motor: Alpha 15 hk. (1905). Eiere: Olaf Rønvik og P. N. Vaageng. P. N.Vaageng trakk seg ut som medeier i 1921. M/S KLARA ble utslettet av merkeregistret i 1928 ettersom den var kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 24 R Blink

Må "Blink", kf. fjf.

Byggeår:1920

Størrelse: 20,0 - 6,0 - 2,0. 

Motor: Atlanta 6. 

Eier(e): Eilif Eliassen, Myken.

MR: 1921, 1922,

N. 24. R. BLINK. Størrelse: 20' lang 6' bred 2' dybde. Båten ble bygget i Lovunden i 1920. Motor: Atlanta petroleumsmotor 6 hk. (1920). Eier: Eilif Eliassen, Myken. Båten ble utslettet av merkeregisteret i Rødøy i 1934. Den ble da solgt og skulle brukes til andre formål enn til fiske. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

SAGANETT, Myken:

 

N 25 R Brødrene

© FFR. (365). Jorun Jensen.

Ms "Brødrene", kf. hf.

Byggeår:1912.

Størrelse:37,0 - 13,5 - 6,0. 

Motor: Bolinder, 10 hk. 

Båter: 2.

Eier(e): Partrederiet Martin Lydersen, Nordnesøy.

MR: 1921,1922.

1922: Kondemnert ifølge rapport av 14.9.1921.

 N. 25. R. BRØDRENE. Størrelse: 37' lang 13' bred 6' dybde. M/S BRØDRENE ble bygget i Hardanger i 1912. Motor: Bolinder Petroleums motor 10 hk. (1912). Eiere: Martin Lydersen, Nesøy, Lyder Olsen Nesøy og Olaf Lydersen Nesøy. Båten ble i 1921 utslettet av merkeregistret på grunn av kondemnering. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

Bildet:

Foto fra Rødøykalenderen 1987.  Det står skrevet: "Bryllupsskyss. M/S "Brødrene" fra Nesøy fotografert på havna i Svinvær.  Brudeparet Olav Lydersen fra Nesøy og Anna Danielsen fra Svinvær står omtrent midt i båten.  Bryllupet ble feiret i brudens hjem på Svinvær 1919.  Bildet eies av Jorun Jensen."

N 26 R Glimt

Ms "Glimt", hf. kf. fjf.

Byggeår: 1909/19.

Størrelse:26,1 - 9,3 - 4,0. 

Motor: Gideon, 6 hk. 

Eier(e): Johan Olsen, Risøy pr. Nordnesøy.

MR: 1921,

N. 24. R. BLINK. Størrelse: 20' lang 6' bred 2' dybde. Båten ble bygget i Lovunden i 1920. Motor: Atlanta petroleumsmotor 6 hk. (1920). Eier: Eilif Eliassen, Myken. Båten ble utslettet av merkeregisteret i Rødøy i 1934. Den ble da solgt og skulle brukes til andre formål enn til fisk.Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 27 R - MYKENØY

Mykenbåt - skrives mer senere her

N 27 R Karine

Ms. "Karine", trp., f.

Byggeår: 1914.

Størrelse: 37,4 - 15,3 - 5,1. 

Motor: Rap, 30 hk. 

Eier(e): Nordmann A. Kristiansen, Nordnesøy.

MR: 1921,

N. 27. R. KARINE. Størrelse: 37' 4" lang (engelske) 15' 3" bred 5' 1" dybde. Motorslup KARINE var bygd i Hardanger i 1914. Motor: 30 hk. Rap Petroleumsmotor (1917). Båten ble benyttet både som oppkjøperfartøy og fiskerifarkost. Eier: Normann A. Kristiansen Nesøy. Båten ble i 1925 solgt. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 28 R Favoritt - senere "Gutten".

Gutten/Favoritt. © RLA. (4618).(Jann Breivik).

Må "Favoritt", fjf., kf.

Byggeår: 1906?

Størrelse: 26,0 - 9,5 - 4,0. 

Motor: Favorit, 3/5 hk.  

Eier(e): Peter Davidsen, Breivik, Tjongsfjorden.

MR: 1921, 1922,(1923-24), 1926, 1928, 1930, 1934, 1938, 1940,1943, 1944, 1945 (siste år).

Mer:

I merkeregisteret er omskrevet båten N-28-R (1938) ”GUTTEN”.  Trebåt fra 1906. Størrelse: 26, 8, og 3,4.  Motor: 3 H Favoritt.  Merknad: Ombygd 1926.  I årbok 2 for Rødøy er båten omtalt under navnet “FAVORITT”.  3/5 hestekrefters Favoritt Petroleumsmotor.   Båten ble senere overtatt av sønnen Peder Bang, Ågskardet. 

I årbok for Lurøy 1994/95 er det bilde av båten, tatt i anledning et bryllup til Marie og Anders Andersen Maavær, hvor familie fra Rødøy var til stede, og hvor båten omtales som N 28 R FAVORITT.

Petters barnebarn JB opplyser at det her dreier seg om 2 båter, den første fra 1906 med navn FAVORITT og den senere fra 1925 med navn GUTTEN. 

Det synes rimelig, båten fra 1906 var tross alt 20 år gammel 1926.  

Merkeregister 1930: 28 Må Favoritt, T, 06,  26,0  -  9,50 -  4,00      3 hk  Favoritt.

Merkeregister 1940: 28 MK Gutten, T,06,   26,0  -  8,00  - 3,40      3 hk. Favoritt

Merknad i merkeregisteret 1940: Ombygd 1926.

Forskjell i benevnelse: Fra Må – til Mk Ikke så bred og ikke så dyp som den tidligere.

N. 28. R. FAVORITT. Størrelse: 26' lang 9' 6" bred 4' dybde. M/K FAVORITT ble bygget i Lovunden 1906. Motor: Favorit Petroleumsmotor 315 hk. (1918). Eier: Peter Davidsen Breivik. Denne båten forandret senere navn til M/K GUTTEN. Senere ble båten overtatt av Peder Bang Aagskardet.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

Merkeregisteret