Rødøy - fiskebåter med nr 29 - 35 (A)

N 29 R Argus

Ms "Argus", kf. fjf.

Byggeår: 1910.

Størrelse: 40,0 - 13,0 - 5,0. 

Motor: Alpha, 12 hk.

Båter: 2. 

Eier(e): Partrederiet Lars Thomassen, Strømdal, Jægtvik.

MR: 1921, 1922,

N. 29. R. ARGUS. Størrelse: 40' lang 13' bred 5' dybde. M/S ARGUS var bygd i Rana i 1910. Motor: Alpha Petroleumsmotor 12 hk. (1910). Eiere: Lars Tomassen Strømdal. Båten ble slettet av merkeregistret i 1939 da den var kondemnert. Magnus Strømdal opplyser at ARGUS var bygd i Hardanger, og sannsynligvis oppbygd i Rana i 1910. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 30 R Alken

Mk "Alken", kfr.

Byggeår: 1915.

Størrelse: 34,0 - 11,8 - 6,0.

Motor: Rap 12.

Båter: 2.

Eier(e): Hans Olsen, Sundøy, Selsøyvik.


MR: 1921, 1922,

N. 30. R. ALKEN. Størrelse: 34' lang 11' 10" bred 6' dybde. M/K ALKEN ble bygget i Salten i 1915. Motor: Rap petroleums motor 12 hk. (1915). Eier: Hans Olsen Sundøy. Båten ble senere i 1950 solgt til Normann Kristiansen og medeier Kristian Kristiansen Nordnesøy. Motoren ble omarbeidet til 17 hk. Rap. Senere ble båten solgt igjen, denne gang til Obert Olsen Nordnesøy. Den ble strøket av merkeregistret i 1963 da den ble kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 30 R Lindisfarne

Ole Austrings nyeste sjark, en Myken båt. Foto er tatt på havna i Myken. Han er senere flyttet til NORDNESØY.

SAGANETT, Myken.

M 31 R - Mkr MYKENGUTT

Omtales senere her.

Første gang nevnt i merkereisteret for året 1973.

N 31 R - Brødrene

Ms "Brødrene", kf. hf. fjf.

Byggeår: 1916.

Størrelse: 34,5 - 11.0 -6,0. 

Motor: Levahn, 10 hk. 

Båter: 2.

Eier(e): Partrederiet Olaf Helvik, Sørfjorden i Helgeland.

MR: 1921, 1922,

N. 31. R. BRØDRENE. Størrelse: 34' lang 11' bred 6' dybde. M/S BRØDRENE ble bygget i Mosjøen i 1916 (klinkbygget). Motor: 10 hk. Levhan Petroleums motor (1916). Eiere: Olaf Helvik, Hagen Helvik og Torolf Helvik alle Sørfjorden. I 1930 ble båten klavert og det ble innsatt en 16 hk. Brunvoll. Båten ble senere solgt til Bjarne Abelsen Tjongsfjorden. M/S BRØDRENE skiftet så eier igjen, denne gang ble den solgt til Arne Lund Johansen, Sørfjorden. Han hadde båten i et par år før den ble solgt til Magnus Våtvik, Vågaholmen. I 1968 ble M/S BRØDRENE solgt ut av kommunen til Leif Limstrand, Ågskardet i Meløy. Båten ble i de senere år solgt til Oslo, og frister sannsynligvis "pensjonsalderen" som lystbåt. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 32 R Standly

Ms "Standley", kf.

Byggeår: 1909.

Størrelse: 40,0 - 14,0 - 5,0. 

Motor: Populær, 10 hk. 

Båter: 2.

Eier(e): Partrederiet Johan Larsen, Gjerøy, Rødøy.

MR: 1921, 1922,

 N. 32. R. STANDLEY. Størrelse: 40' lang 14' bred 5' dybde. M/S STANDLE'Y ble bygd i Hardanger 1909. Motor 10 hk. Populær Petroleums motor (1911). Eiere: Johan Larsen Gjesøy, Martin Johansen Gjesøy og Sigvald Johansen Gjesøy. Båten ble strøket av merkeregistret i 1924, og kondemnert grunnet alderen. (Den var da 15 år). Kilde: Kolbjørn Lorentzen

N 33 R Bærna

Mk "Bærna", kf.

Byggeår: 1918.

Størrelse: 35,0 - 12,5 - 6,0. 

Motor: Populær, 10 hk. 

Båter: 2.

Eier(-e): Partrederiet Georg Gabrielsen, Rødøy.

MR: 1921, 1922,

 N. 33. R. BÆRNA. Størrelse: 35' lang 12' 6" bred 6' dybde. M/K BÆRNA var bygget på Hemnesberget i 1914. Motor: Populær 10 hk. Petroleums motor (1915). Eiere: Georg Gabrielsen Rødøy og Peder Gabrielsen Storøy. Båten ble strøket av merkeregistret i 1931 etter at den var forlist.  Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 34 R Blink

Må "Blink", kf., fjf.

Byggeår: 1919

Størrelse: 22,0 - 6,0 - 2,5.

Motor: American, 4 hk. 

Båter: 0

Eiere: Adolf Hansen, Myken. 

MR: 1921,1922,

N. 34. R. BLINK. Størrelse: 22' lang 6' bred 2' 6" dybde. Blink var en spisstevnet åpen båt som var bygd i Rana i 1919. Motor: Amerikan 4 hk. Bensin og Petroleums motor. Eier: Adolf Hansen M y ken. Båten ble slettet av merkeregistret i 1937 da den ble kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

SAGANETT, Myken.

N 35 R Laila

Artikkel: Fiske i Rødøy omkring århundreskiftet (Magnus Mathisen). Bilde fra Rødøy Historielags årbok nr. 1, side 36.

Ms "Laila", kf., hf.

Byggeår: 1911. 

Størrelse: 34.8, 12,4, 5,6. 

Motor: Bolinder, 12 hk. 

Båter: 3.

Eier/eiere: Kristian Sennning, Storselsøy. 

MR: 1921, 1922, 1971

N. 35. R. LAILA. Størrelse: 34' 9" lang 12' 5" bred 5' 7" dybde. M/S LAILA ble bygget i Rana i 1911 (klinkbygget). Motor: Bolinder 12 hk. Petroleums-/råoljemotor (1913). M/S LAILA ble total oppbygget og forlenget i 1938. Den ble nå 37'. Eier: Kristian Senning Storselsøy. Senere ble det skiftet motor, en 20 hk. Union. I 1954 ble LAILA solgt til Lorentz Lorentzen Gjerøy. Det ble i 1968 på ny skiftet motor til en 30 hk. Union og i 1975 kom dieselen. Den fikk nå innmontert en 150 hk. Volvo Penta. Senere, i 1978 ble LAILA overtatt av Kolbjørn Lorentzen som fortsatt er eier. LAILA har vært hjemmeværende i Rødøy hele perioden siden den ble bygget. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 (etter at dette er skrevet er den solgt ut av kommunen og restaurert?).

Foto fra Rødøykalenderen 2000.  Det er skrevet: "M/S "Laila" da fra Storselsøy på "jomfrutur) til Sandnessjøen etter oppbygging på Hemnesberget.  Oppbyggingen skjedde i 1938 på Hovingslipen.  På rekka sitter: Dagrun Senning og Astrid Opdal"

 

Tall fra MR 1971:

Byggeår: 1938 (ombygd)

Størrelse: 37-13,0-5,8

 Motor: Union 20 HK fra 1941

 Båter: 

 Eier/eiere: Lorentz Lorentzen. 8195 Gjerøy

 MR:1923,1971

 

N 35 R Laila - et senere bilde...?

©RLA (7821).

 

Nåtid

2017 Laila

Laia selges
M/S Laila vurderes solgt. Skroget er nesten ferdig restaurert, dekksbjelker lagt, dekket klart for legging.

MS «Laila» er en klinkbygget spisskøyte bygd av Jon Larsen på Hemnesberget i 1911. «Laila» har gjennomlevd hele sin historie i Rødøy kommune. I 1910 bestilte Hans Monsen og Hans Pedersen en ny seilskøyte av Båtbygger Jon Larsen. Året etter sto «Laila» rigget og klar, utstyrt med storseil, fokk og klyvert og mesan. Eierne brukte fartøyet i fiske i bla. Rødøyværene Valvær og Myken.

«Laila» ble bygget kun for seil, men allerede etter et par år ble den første motoren, en Bolinder, installert i fartøyet. I 1918 ble «Laila» solgt til Kristian Senning. Han brukte fartøyet hovedsakelig til vinterfiske i Lofoten og var også i Finnmark i forbindelse med oppmåling. Ny eier fikk skøyta ombygget i 1937/38. «Laila» ble nå to fot lengre og kravellbygd. «Laila» har skiftet motor flere ganger og hadde større reparasjoner. «Laila» ble brukt i aktivt fiske fram til 1966. I perioden 1966 til 1976 ble båten brukt til skoleskyss og fram til 1995 i skyssoppdrag og fritidsøyemed.

Fartøyet fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2000.

Se mer om Laila her: Laila

Del dette:

Ledig

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,