Rødøy - fiskebåter med nr 50 - 57 A

N 50 R Kjyahavet

Mk "Kjyahavet", kf, hf, atrp.

Byggeår: 1917. 

Størrelse: 41,5 - 14,3 - 8,7. 

Motor: Kampen, 16 hk. 

Båter: 6.

Eier/eiere: Partrederiet Jens P. Bjørnø, Selsøyvik. 

MR: 1922 (1.),

N. 50. R. KJYAHAVET. Størrelse: 41' 6" lang 14' 4" bred 8' 8" dybde. M/K KJYAHAVET var bygd på Hemnesberget i 1917. Motor: Kampen 16 hk. Petroleumsmotor (1916). Eiere: Jens Bjørnø, J. Riise, Onø og Jens Hansen, Sundøy. Til båten hørte det 3 doryer og 3 notbåter. Farkosten ble slettet av merkeregistret i 1929.   Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 51 R Gærda

Ms "Gærda", kf.

Byggeår: 1909

Størrelse: 30,0 - 12,0 - 5,0. 

Motor: Skandia, 8 hk. 

Båter: 1.

Eier/eiere: Partrederiet Monrad Sleipnes, Åmøyhamn. 

MR: 1922 (1.),

N. 51. R. GÆRDA. Størrelse: 30' lang 12' bred 5' dybde. M/S GÆRDA ble bygget på Hemnesberget i 1909. Motor: Lysekil 8 hk. Petroleumsmotor (1912). Eiere: Monrad Sleipnes og Halvor Sleipnes. Båten ble i 1929 solgt til Hans Hugvik, Aagstrand i Meløy. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

 

N 52 R Rapp

Må "Rapp", kf. fjf.

Byggeår: 1906.  

Størrelse: 22,0 - 8,0 - 4,0. 

Motor: Rap, 4 hk. 

Eier/eiere: Aksel Andersen, Nordnesøy. 

MR: 1922 (1.),

N. 52. R. RAP. Størrelse: 22' lang 8' bred 4' dybde. RAP var en åpen spisstevnet båt som var bygd i Rana i 1906. Motor: Rap 4 hk. (1919). Eier: Aksel Andersen, Nordnesøy. Båten ble kondemnert i 1952. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 53 R Røingen

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR: 

N 53 R Lommen

Må "Lommen", kf.

Byggeår: 1911.  

Størrelse: 25,0 - 8,0 - 4,0. 

Motor: Rap, 4 hk. 

Eier/eiere: Partrederiet P.N. Vågeng, Værnes, Rødøy. 

MR: 1922 (1),

N. 53. R. LOMMEN. Størrelse: 25' lang 8' bred 4' dybde. LOMMEN var en spisstevnet åpen båt. Den var bygget i Rana i 1911. Motor: Rap 4 hk. Petroleumsmotor (1919). Eiere: P. N. Vaageng, Værnes og J. Hansen, Rønvik. Båten ble i 1939 utslettet av merkeregistret og kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 54 R Betesta

 Må "Betesta", kf.

Byggeår: 1915

Størrelse: 26,0 - 9,0 - 4,0. 

Motor: Rap, 5 hk. 

Båter: 0 

Eier/eiere: Martin Våtvik, Vågeng, Tjongsfjorden. 

MR:1922,

N. 54. R. BETESTA. Størrelse: 26' lang 9' bred 4' dybde. BETESTA var en spisstevnet åpen båt som var bygd i Hardanger i 1915. Motor: Rap 5 hk.Petroleumsmotor (1917). Eier: Martin Vaatvik, Vågeng. Båten ble i 1923 solgt til Tysfjorden. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 55 R Ingrid

Må "Ingrid", kf. fjf.

Byggeår: 1918 

Størrelse: 26,0 - 7,3 -3,5. 

Motor: Populær, 4 hk. 

Eier/eiere:Johan Abelsen, Birkelund, Jektvik. 

MR: 1922,

N. 55. R. INGRID. Størrelse: 26' lang 7' 3" bred 3' 6" dybde. INGRID var en spisstevnet åpen båt som ble bygget på Hemnes i 1918. Motor: Populær 4 hk. Petroleumsmotor (1916). Eier: Johan Abelsen Birkelund. Båten ble i 1924 solgt til Buksnes. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 56 R Forsøk

Må "Forsøk", fjf., kf.

Byggeår: 1910. 

Størrelse: 21,5 - 7,5 - 3,5. 

Motor: Rap, 4 hk. 

Båter: 0

Eier/eiere: Peder Hansen, Storhaug, Rødøy. 

MR:1922,

N. 56. R. FORSØK. Størrelse: 21' 6" lang 7' 6" bred 3' 6"2 dybde. FORSØK var en spisstevnet åpen båt, bygd på Hemnes i 1910. Motor: Rap 4 hk. Petroleumsmotor (1919). Eier: Peder Hansen, Storhaug. Båten ble i 1929 slettet av merkeregistret og kondemnert. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 57 R Håbet

© RLA/FFR. (364).

Ms "Håbet", kf, hf.

Byggeår: 1918.

Størrelse: 39,5 - 14,0 - 6,0.

Motor: Levahn, 22 hk.

Båter: 1

Eier/eiere: Partrederiet Adolf Johansen, Sørfjorden i Helgeland.

MR:1922: Merknad 1: Totalt forlist ifgl. rapp. av 26.6.1921.

N. 57. R. HAABET. Størrelse: 39' 6" lang 14' bred 6' dybde. M/S HAABET var bygget i Oldervik i Sørfjorden i 1918. Motor: Levahn 22 hk. Raolje/petroleumsmotor (1919). Eiere: Adolf Johansen, Alf Johansen, Olaf Johansen og Petter Johansen, alle Sørfjorden. Båten forliste i 1921 og sank. Harald Johansen opplyser at denne båten opprinnelig var en listerbåt med navnet HURTIGRUTA. Den var sannsynligvis bygd i Hardanger, men ble oppbygd i Sørfjorden i 1918. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

Bildet er også brukt i Rødøykalenderen med følgende tekst:

Foto som er skannet fra "Rødøykalenderen" 1986.  Det står skrevet: "LISTERBÅT FRA SØRFJORDEN.  Listerbåten "Hurtigruta", som vi ser på bilet under full seilføring, var antagelig bygd i Hardanger i slutten av forrige århundre.  Båtens Eier var Johan Andersen fra Sørfjorden.  Med enne båten ble det bl.a. drevet vinterfiske med garn fra Selvær.   Johan Andersen bygde senere opp "Hurtigruta" til motorskøyte.  Det ble gjort i 1918, samtidig som båten fikk forandret navnet til "Haabet".  Bildet er tatt omkring århundreskiftet og viser eieren Johan Andersen ved rorkulten.  Foran ham, Jentoft Andersen og Adolf Andersen.  Fremst ved fokka står Johan Johansen, Almli.  Bildet er tatt av Johan Rasch og eies av Harald Johansen".

N 57 R ?

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR: