Rødøy - båter fra nr 100 - 106 (A)

N 100 R Sjøfuglen

Byggeår: 1922, Hemnes

Størrelse: 22,0 - 6,9 - 3,3.

Motor: Heimdal (3,5 hk) 1921.

Båter: 0

Eier/eiere: Olaf Jensen, Nordvernes.

MR:1923,

Ut av registeret: 1928 - solgt til annen kommune.

N 100. R. SJØFUGLEN. Størrelse: 22' lang 6' 9" bred 3' 3" dybde. Båten ble bygget på Hemnes i 1922. Motor: Heimdal 3 1/2 hk. Petroleumsmotor (1921). Eier: Olaf Jensen, Nordvernes. SJØFUGLEN som var en åpen Nordlandsbåt, ble i 1928 solgt til Lars Larsen, Napp i Flakstad, og dermed utmeldt av merkeregistret i Rødøy. Kilde: Kolbjørn Lorentzen.

N 100 R Ny båt med dette nr

Mal

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,

N 104 R Breitind

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,

N 104 R Notater

Opplysninger fra klippet til høyre her:

Breitind - bygd hos Roghell Båtbyggeri, Hemnesberget.

Båten fikk først navnet "Breitind, med nr N101R (N104R). Det var Lyder Sjåvik fra Rødøy som kjøpte Breitind fra båtbyggeriet på Hemnes i 1936.

Motorkutteren Breitind var 42 fot lang, 13,5 fot bred og 7 fot dyp.  Motoren var en 25 HK Bolinder-

Solgt til Torsken i Troms 1939.

N 105 R - M Roger

Båt eid av Harald Hansen og flere på Myken.

N 106 R Rota

© RLA. Dette bild er brukt på siden 14 i Rødøy historielags bok nr 6 - side 14.

Her ligger N 106 R Rota i "hjemmehavnen" - like ved kai og bryggen til eier Edmund Knutsen. Følger men åsen innover - kommet man til svoger Magnus Våtviks bolighus.

Båten er omtalt i Kolbjørn Lorentzens artikkel i årbok 6 - om banklinefisket.

mer om "Rota"...

© RLA (Ingvar Berg-Hansen.

Foto som er lånt fra Ingvar Berg-Hansen for skanning (12\06).  Båten er Rota til Edmund Knutsen. Den som sitter framme er hans bror Torgeir. Han som står er Oddvar Skreslett. Året er 1960. Ingvars bror Sven-Rune skulle døpes. Skreslett og frue var faddere.  Det er like før båten legger til kai - evnt ved siden av en skjøyte - i Lovika på Rødøya.

Her ser man godt den fremre delen av båten "Rota".

mer om "Rota"

Foto laste ned fra nettet - "Rota" med nr N 106 R fremst neden i bildet.