Rødøy - fiskebåter med nr 127 - 133

N 129 R Sonja

"Sonja". © FFR.

Mal

 

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,

Foto fra Rødøykalenderen 2002. Det er skrevet:

"Til Svartisen. En utflukt til Svartisen har alltid være en attraksjon. M/S "Sonja", eiet av Jakob Aarnes, har ankret opp innest i Holandsfjorden. Foran styrhuset Gustav Strømsnes, Anne Aarnes og Magnhild Pettersen. Bak styrhuset, Linas og Bergljot Breivik, Iverine og Ole Rønneberg. Bildet er tatt en sommerdag i 1938."

Mal

Byggeår: 

Størrelse: 

Motor: 

Båter: 

Eier/eiere: 

MR:1923,