SØKESIDE

Denne siden er laget for at de som går inn og ser her - lett kan finne det de leter etter.

 

Kan du NR på fiskebåten - da er det lettest å gå direkte utenom denne siden - og se på de enkelte mapper sortert med 100 nr i hver mappe.

Alle båtene finne sortert på registreringsnr.  Det er 7 nr på hver side og disse ligger i mapper med tilsammen 200 nr.   Registreringsnr går ut og inn av registeret.  Etter to års "ventetid" ble nr brukt på nytt.  Det blir da flere båter med samme nr opp gjennom årene.

Søke her...

Det kan "søkes" på:

  1. Båtens navn
  2. Alfabetisk på FORNAVN for hver eier
  3. Alfabetisk på ETTERNAVN for hver eier
  4. Hjemstedsadresse for eiere

200 - 399

100 - 199