A-søk

Båtnavn

Eiers fornavn

Eiers etternavn

Adresser for båtene

Båtnavn = A

Alken N 18 R

Eier Karl Iversen, Svinvær pr. Åmøyhavn.

Alken N 30 R

Eier er Hans Olsen, Sundøy, Selsøyvik.

Anna N 46 R

Eier Sigvald Engø, Rødøy

Ara N 13 R

Eier er Peter Nilsen, Ånes pr Jekvik.

Argus N 29 R

Eier(e): Partrederiet Lars Thomassen, Strømdal, Jægtvik.

Eier - Etternavn (A)

Abelsen, Bjarne

N 31 R Brødrene

Andersen, Aksel, Nordnesøy

N 52 R Rap - eneeier av.

Andersen, Hagen, Jansvik

N 7 R Gavelbåten

Andreassen, Aksel, Sleipnes

N 49 R

Arntsen, Bjarne, Myken

Var den siste eier av skøyta N 38 R. Else.

Arntsen, Olav, Myken

N 38 R Else - eier sammen med sønnen Bjarne.

Austring, Ole - Myken-Nordnesøy

N 30 R