J side

Båtnavn

Eiers fornavn

Eiers etternavn

Adresser for båtene

Båtnavn = J

Jo N 40 R

Johan Martin Mathisen, Tjongsfjorden. Brukt til fiske i mange år av faren Magnus Johan Mathisen.

Eier - Fornavn (J)

J. Hansen, Rønvik

N 53 R Lommen, eid av han og en annen.

J. Riise, Onøy i Lurøy

Eier del av båten N 50 R Kjyahavet.

Jakob Jakobsen, Myken

N 4 R

Jakob Aarnes

N 58 R Bina. Historikk om båten er skrevet av Ole Gustav Aarnes.

Jarl Olsen Risøy

N 26 R Glimt, del av ..

Jens Bjørnø

Eier del av båten N 50 R Kjyahavet.

Jens Hansen, Sundøy

Eier del av båten N 50 R Kjyahavet.

Jens Jensen, Håkareng

N 16 Stram

Jentoft Engø

N 46 R Anna

Johan Bernhoft m.fl. Myken

N 5 R

Johan Larsen, Rødøy (Gjesøy).

N 32 R Standly, del av.

Johan Martin Mathisen, Tjongsfjorden

N 40 R Jo

Johan Olsen, Risøy, Nordnesøy

N 26 R

Johan Kristian Mathisen, Myken

N 38 R Else

Johan Kristian Mathiesen

N 17 R Pia

Julius Olsen, Nordnesøy

N 22 R Havørnen

Jørgen Karoliussen, Nordnesøy

N 40 R Vega - del av

Eier - Etternavn (J)

Jakobsen, Helmer

N 58 R Bina. Historikk om båten er skrevet av Ole Gustav Aarnes.

Jakobsen, Arnt (Rødøy/Vernesosen)

N 6 R

Jakobsen, Jakob, Myken

N 4 R

Jensen, Jens, Håkareng

N 16 Stram

Jensen, Kristian m.fl. Selsøyvik (Håkaringen).

N 16 R

Jensen, Alfred m.fl. Tjongsfjorden (Våga).

N 41 R

Jensen, Alf, Gjerøy

N 17 R Pia

Jensen, Harald, Våga

Eier: N 262 R Brattvåg

Jentoft, Paul, Nordnesøy

N 19 R

Johansen, Arne Lund

N 31 R Brødrene

Johansen, Hans, Myken

N 3 R Togo (andel)

Johansen, Martin, Gjesøy

N 32 R Standly, del av.

Johansen, Sigvald, Gjesøy

N 32 R Standly, del av.

Båter med adresse: JEKTVIK

Argus N 29 R

Båt som var eid av partrederiet Lars Thomassen, Strømdal, Jægtvik.

Ara N 13 R

Båt eid av Peder Nilsen, Ånes pr. Jægtvik.

Bølgen N 15 R

Eid av partrederiet Edvin Kristiansen, Jægtvik.

Eldrida N 1 R

Eid av partrederiet Sigurd Telnes, Jægtvik.

Flid N 63 R

Båt som var eid av Jens Larsen, Kisten, Jektvik.

Halvfemteroring N 69 R

Båt som var eid av Johan E. Sperstad, Jektvik.

Hardanger N 45 R

Båt eid av Wilh. Hoff, Jektvik.

Laila N 35 R

Kolbjørn Lorentzen som siste eier men hun fremdeles var i Rødøy-

Ingrid N 55 R

Båt eid av Johan Abelsen, Birkelund, Jektvik.

Sjøgutten N 12 R

Eid av Karl Hoff, Mælen pr. Jægtvik.

Tryg N 39 R

Båt eid av Ivar Sjåvik, Jektvik.