N søk

Båtnavn

Eiers fornavn

Eiers etternavn

Adresser for båtene

Båtnavn = N

Nordvåg N 266 R

Båt fra Rødøya

Nordlys N 82 R

Eier/eiere: Partrederiet Martin Lydersen, Nordnesøy.

Eier - Fornavn (N)

Norolf Kleftås

N 58 R Bina. Historikk om båten er skrevet av Ole Gustav Aarnes.

Nils Hansen, Breivik

N 16 Stram

Normann Kristiansen, Nordnesøy

N 27 R Karine

Normann Kristiansen, Nordnesøy

N 30 R Alken, del av

Eier - Etternavn

Nikolaisen, Martin, Myken

N 17 R Pia

Nilsen, Peder, Ånes, Jektvik

N 13 R

Nilsen, Petter, Nordvernes

N 23 R Klara. Født Vågen, bosatt Våga, Nordvernes og Bodø. Brukte senere Wågeng som navn.

Båter med adresse: NORDNESØY

Alken N 30 R

Eid av flere personer på Nordnesøy.

Brødrene N 25 R

Båt som ble eid av partrederiet Martin Lydersen, Nordnesøy.

Grimt N 26 R

Båt eid av Johan Olsen, Risøy pr Nordnesøy.

Havørnen N 22 R

Partrederiet Parelius Olsen, Nordnesøy.

Karine N 27 R

Båt som var eid av Normann A. Kristiansen, Nordnesøy.

Lindisfarne

Ole Austrings nyeste sjark, en Myken båt. Foto er tatt på havna i Myken. Han er senere flyttet til NORDNESØY

Nordlys N 82 R

Båt som var eid av partrederiet Martin Lydersen, Nordnesøy.

Olav N 37 R

Båt eid av partrederiet Elias Benjaminsen, Nordnesøy.

Rap N 52 R

Aksel Andersen, eneeier av . Nordnesøy.

Ulabrand N 19 R

Båt som ble eid av gårdbruker Paul Jentoft på Nordnesøy

Vega N 40 R

N 40 R Vega - del av eid av Jørgen Karoliussen, Nordnesøy.

Båter med adresse: NORDVERNES

Innledning

Nordvernes fikk sent posthus. Postadressen fra merkeregisteret kom i 1921 - er RØDØY for de som bodde i dette området. Det brukes her imidlertid Nordvernes for hele perioden.

Brødrene N 6 R

Båt eid av Arnt Jacobsen, Værnesos, Rødøy.

Klara N 23 R

Båt som var eid av partrederiet Olaf Rønvik, Rødøy (Nordvernes). Den andre eier var Petter Nilsen Vågeng.

Lommen N 53 R

Båt eid av partrederiet P. N. Vågeng (Handelsmann Petter Nilsen Vågeng).

Spekulanten N 77 R

Båt som var eid av Hans N. Åkvik, Rødøy. (Bodde på gården RØNVIK).