R søk

Båtnavn

Eiers fornavn

Eiers etternavn

Adresser for båtene

Båtnavn = R

Rap N 42 R

Eier/eiere: Martin Seines, Åmøyhavn.

Rap N 52 R

Eier/eiere: Aksel Andersen, Nordnesøy.

Ringen N 67 R

Eier/eiere: Partrederiet Jørgen Ringen, Rødøy.

Roald N 81 R

Eier/eiere: Magnus Pedersen, Selsøyvik.

Roald N 83 R

Eier/eiere: Edvard Pedersen, Gjesø, Rødøy.

Eiere FORNAVN

Richard Røsok, Rødøya

Eier av N 47 R Helga sammen med Olaf Branum.

Richar Røsok, Rødøya

Eier av N 39 Tryg noen år før den 1924 ble solgt til Gamvik.

Richard Røsok, Rødøya

N 48 R

Rudolf Benjaminsen, Gjerøy

N 17 R Pia

Eiere ETTERNAVN

Ringø, Albert P. (Svinvær) Åmøyhavn

N 21 R

Rønvik, Edvard

N 80 R Lena

Rønvik, Halvor

N 80 R Lena

Rønvik, Olaf m.fl.

N 23 R

Røsok, Richard, Rødøya

N 48 R

Røsok, Richard, Rødøya

Eier av N 39 Tryg noen år før den 1924 ble solgt til Gamvik.

Røsvok, Richard, Rødøya

Eier av N 47 R Helga sammen med Olaf Branum.

Riise, J., Onøy i Lurøy

Eier del av båten N 50 R Kjyahavet.

Båter med adresse REPPASJØEN

Innledning

Reppasjøen som postkontoradresse er nedlagt etter bare noen 10-år i drift som poststed og dampskipsanløp. Det gjøres her unntak for å bruke det som adresse for båtene. Det brukes istedet INDRE TJONGSFJORD, som er en grunnkrets idag.

Gå til Indre Tjongsfjorden

Lenke til siden under I.

Båter med adresse: RØDØY

Anna N 46 R

Båt eid av Sigvald Engø, Rødøy.

Bærna N 33 R

Båt eid av partsrederiet Georg Gabrielsen, Rødøy.

Forsøk N 56 R

Båt eid av Peder Hansen, Storhaug, Rødøy.

Ganger Rolf N 36 R

Båt eid av Anton Høivaag, Rødøy.

Helga N 47 R

Båt eid av partrederiet Olaf Branum, Gjesøy, Rødøy.

Hilda N 11 R

Båt som var eid av partrederiet Greger Pettersen, Rengen pr. Rødøy.

Lotte N 68 R

Båt som var eid av M. Lossius, Rødøy (Handelsfirma).

Lyn N 64 R

Båt som var eid av (firma) M. Lossius, Rødøy

Midtnatsol N 58 R

Båt eid av M. Lossius, Rødøy.

Nordvåg N 266 R

Ringen N 67 R

Båt eid av partrederiet Jørgen Ringen, Rødøy.

Standly N 32 R

Båt som var eid av partrederiet Johan Larsen, Gjesøy, Rødøy.

Vega N 40 R

Båt eid av partrederiet Ole Didriksen, Rødøy.

Værge N 10 R

Båt som var eid av partredederiet Martin Mikalsen, Rengen pr. Rødøy.

Urda N 48 R

Båt eid av Rich. Røsok, Rødøy.

Ågot N 73 R

Båt som var eid av partrederiet Joh. Hansen, Flatøy, Rødøy.