T søk

Båtnavn

Eiers fornavn

Eiers etternavn

Adresser for båtene

Båtnavn = T

Tenna N 91 R

ier/eiere: Karlot Arntsen, Korsvoll, Rødøy.

Togo N 3 R

Eiere: Partsrederiet Sivert Hansen, Myken.

Trygg N 21 R

Eier(e): Albert P. Ringø, Åmøyhavn.

Tryg N 39 R

Eier/eiere: Ivar Sjåvik, Jægtvik.

Eiere - Fornavn (T)

Torolf Helvik

N 31 R Brødrene, del av

Eiere - Etternavn (T)

Båter med adresse: TJONGSFJORDEN

Bina N 58 R

N 58 R Bina. Historikk om båten er skrevet av Ole Gustav Aarnes.

Borghild N 72 R

Båt som var eid av Ivar Mathisen, Tjong, Tjongsfjorden.

Brødrene N 31 R

Var en stund eid av Bjarne Danielsen, Tjongsfjorden.

Fram N 70 R

Båt som var eid av Johan Falch, Tjong, Tjongsfjorden.

Jo N 40 R

Johan Martin Mathisens båt fra 1947, brukt av hans far Magnus Johan Mathisen, senere av sønnen Johan Martin Mathisen (da som fritidsbåt).

Grisen N 41 R

En av de mange eiere av båten Grisen N 41 R var brødrene Ole og Johannes Svendsen, Kila, Tjongsfjorden.