Rødøy - båter fra nr 154 - 160 (A)

Til B-siden

Kommer mer her litt senere