Rødøy - båter fra nr 169 - 175 (A)

N 169 R - Mkr Skårungen

Båt eid av Alf Nygård Myken 

MR: 1971.  1973 finnes den ikke lenger i registeret for Rødøy.

N 175 R - Må Tulipan

Eier i 1971 er Odin Olsen, Myken.  Nevnt 1971, men ikke 1973 i merkeregisteret for Rødøy.