Rødøy - båter med nr 183 - 188 (A)

N 187 R - Må Blinken

Olaf Arntsen med flere, Myken.

MR: 1971/1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.