N. Skandfers båtbyggeri. Kullstadsjøen

Nils Skandfer (født 13. juli 1870, død 1954) var båtbygger, verftseier og ordfører i Vefsn. Han kom opprinnelig fra RensåSkånland i Troms. Skandfer gikk ett år i lære hos båtbyggerlegenden Colin Archer i Larvik som 28-åring, og startet opp båtbyggeri på det nedlagte handelstedetKulstadsjøen i Vefsnfjorden i 1903. På båtbyggeriet i Kulstadsjøen bygget han skøyterkuttere og klippere, som fikk omdømme som meget gode båter.

Kullstadsjøen

Kulstadsjøen i 1908, da Nils Skandfer drev sitt båtbyggeri der.
Foto: Joh. J. Svendsen

Kulstadsjøen var et borgerleie i Vefsn.

Rundt 1660 tjente Kulstadsjøen som borgerleie for trondhjemsborgeren Jørgen, og da han døde, overtok datteren Marta Jørgensdatter. Borgerleiet var da belånt, så det ble overtatt av fordringshaveren og deretter overdratt til Jørgen Jensen Hass.

Fra omkring 1680 og frem til båtbygger Nils Skandfers overtakelse i 1903, var borgerleiet sammenhengende eiet av Jørgen Hass og hans etterkommere. Fra slekten Hass gikk borgerleiet gjennom ekteskap videre til slekten Aars og deretter til slekten Bech. Senere overtok slekten Jenssen fra Slesvig, hvis siste eier av borgerleiet døde omkring 1905.

PDF 00605 KonstruksjonstegningeravNilsSkandfer

Liste over konstruksjonstegninger.

1908 Kulstadsjøen

© RLA. (1556).

forts..

© RLA. (1555).