Rødøy - båter med nr 283 - 288 (A)

N 284 R Risøyfjord

Fjesboka 27.2.2016 (Magnar Vikøren):
 
Kanskje noen i Rødøy som kjenner denne, "Risøyfjord" reg.nr N 284 R, Bildet er tatt fra Nordkaia i Svolvær i 1954 (Kanstad) og båten ser rimelig ny ut.