Båtbygging

Stedene

Opp gjennom historien er det få som nevnes som "Båtbyggere" i folketellingene.  Det blir da også i kombinasjon med å være gårdbruker og fisker.   

Det er nok en del som bygget båt i Rødøy, uten at det kommer i tilgjengelige kilder.

Nesten alle båter i Rødøy nevnes som bygget utenfor kommunen og helst da i Rana og Hemnes. 

Dette er omtalt mer i siden her - ikke minst den veldig omfattende båtbygging som skjedde på Hemnesberget. Lett tilgang til trevirke var det avgjørende for å kunne konkurere på det å bygge båter. Og mange års tradisjon for det.

Alt av trevirke var jo opp gjennom tidene mangelvare i Rødøy, både til båtbygging, hus og til ved.   Et godt omtalt argument for Melfjordvegen var fisklevering til Rana og få trevirke tilbake.

Under er nevnt noen personer som omtales som båtbyggere i Rødøy.

Gård STRAND (18)

Mens Jensen, båtbygger.

Ved tellingen 1875 er Mens Jensen bosatt som leiledning, BÅTBYGGER og fisker på bruk 1 av gården Strand i Rødøy.  

Han nevnes også ved tellingen 1900.  Han er da bosatt hos sønnen Anders, som nevnes som gårdbruker, fisker og skomaker.  Her er Mens nevnt som husfaderens far, enkemann, føderaadsman og BAADFLIKKER.

Mens Jensen sønn Anton er også gårdbruker, men nevnes også som SNEKKER.

Mens Jensen far og farfar er rødøyfjerdinger.  Men hans ektefelle er født i Mo prestegjeld.   

På nabogården Oldervik nevnes broren også som båtbygger.

 

Gård OLDERVIK (19)

Markus Johan Klæbo Jensen på gården Strand, båtbygger.

Han er født 28.7.1821.

Markus er bror av båtbyggeren på nabogården Strand.

I folketelliingen 1875 er han nevnt som bruker gaardbruker, leiledning, fisker og BÅTBYGGER.   I 1900 er han bosatt hos sønnen, handelmann Markussen og i 1910 sammen med datteren Olava.  De to siste tellinger er båtbygger ikke nevnt, men han er da gammel.

Gård Oldervik - flere

 Gårdbruker Johan Andersen, Oldervik, bnr 2.

Han er omtalt i folketellingen på gården i 1900 og 1910.  Han nevnes ikke spesielt som båtbygger, men som "hustømmermann" i 1910.

Kolbjørn Lorentzen skriver i Rødøy historielags årbok nr 2 (s99): "Også i Oldervik ble det på denne tid (1910-20) oppbygd båter. Johan Andersen bygde bl.a. opp listerbåten "Haapet", tidligere "Hurtigruta" tett før 1920.  Senere ble det bygd slipp her og hans sønner ble kjent som dyktige båtsmeder".

Rødøy 74.07 Båtsmedvik

Båtbygger Jakob Strøm f. 1878.

1910:

001 01 Jakob Strøm 11.09.1878 Rødøy hf g Gaardbr. og baadbyger b

Han døde 30. mars 1966.