1967 - Hemnes båt- og jernsarbeiderforening

© RLA. (20827).

1967 - Bransjerådet for båtbyggerier

© RLA. (20856).