Diverse maritimt...

1968 - historisk tilbakeblikk

© RLA. (20893).

1968 - om båter og påhenger...

© RLA. (20879).

1967 - skipper Anton Grønbech

© RLA. (20828).