Western-forliset

Litt om forlis og hardt vær...

© RLA. (20961).

Diverse forlis

Sjøløven av Meløy

38) Tre-M/kutter SJØLØVEN (MTWC)
Bygd i Rognan i Salten
37 brt, 14 nrt 52.2 x 16.8 x 7.5
Motor av ukjent type

1919: Levert som SJØLØVEN for Rasmus Kristiansen Vassdal, Meløy/Bodø
1921: 10.07.: Brant og sank på Folla på reise Bergen – Forvik med mel. Fyringslampen
ble ødelagt.

1971

RLA 21172

1970

RLA 21101

Forlis i Valvær

Lånt fra Rødøy før og nå (Fløan).

Ormen Lange fra Rødøy - forlis Folla 1921

NA 1922 (11769).

1929 - klipp 1 av 2

1929 - klipp 2 av 2

NA 1929 (1428).

Transporterklæring

1930

Transporterklæring 1930, 1928 og 1927.

Tinglest 20.12.1930.
Som tillegg til den transport jeg gav Trondhjem Sparebank den 15/6 1927 og av denne under 4 mai 1928 er videre overført til Privatbanken i Trondhjem - og stadfestet av mig ved Sepositserløæring av 30 mai næstæfter - transporteres og overføres herved den fulde eiendomsrett i angjeldende erstatninger hos forsikringselskaperne "Norske Allianse" og "Trondheim forsikringsselskab" ianl. "Ormen Langes" forlis paa Folla 1921 - til firmaet M. Lossius a/s Rødøy.
Den eventuelle skadebot der blir mig tilkjendt, er herved fra og med idag firmaets lovlige eiendom idet jeg har modtaget fuldt vederlag efter gjensidig overenkomst.
Rødøy den 10 juni 1928.
Nils Christensen.
Vedtaket og bekreftet av mig.
M. Lossius a/s. M. Lossius."

Tre -M-skonnert "ORMEN LANGE"

Noe før den kom til Rødøy

36) Tre-M/skonnert ORMEN LANGE (MGBL)
Bygd i Assarebo i Sverige, trolig som skonnert.
79 brt, 58 nrt 78.6 x 22.2 x 7.6

1885: Levert med ukjent navn for ukjent eier
1909: Som ORMEN LANGE eid av Em. Simonsen, Hana i Høyland/Sandnes
1910: Motor innsatt: 2T Skandia BM (Lysekil MV AB), 60 bHK
1916: Solgt til Gustav Seivaag, Bodø
1918: Solgt til Johan A. Hunstad & Co., Bodø
1920: Overtatt av Nordland Privatbank (Johan A. Hunstad & Co.), Bodø
1921: 01.07.: Sprang lekk og sank ved Gjeslingene på Folla på reise Finnmark – Kristiansund med saltfisk. Propellhylsen løsnet.
KILDE: Norske Skipsforlis i 1921 (mottatt fra Terje Aga).

Skonnert "Rødøyløven"

Firmaet Lossius på Rødøya hadde også en annen skonnert som som det finnes bilde av på Losviksundet, se her.

Under

T. Aga (Torbjørn Aga) skriver 17.3. adressert til Edv. J. Havnø på Rødøya.
Edv. J. Havnø svarer straks ved leserbrev av 19.3.
Torbjørn Aga skrivet nytt innlegg 3.7.
Nytt innlegg fra Havnø skriv av 21.10
Det handler mest om "Rødøysaken" hvor disse to av sterkt uenige, men også noe om "Ormen Lange".

Det går fram her at "Ormen Lange" var et større båt som var eid av firmaet på Rødøya, men som var drevet (eller kjøpt?) av noen av Aga-brødrene i Kila - i bare kort tid, jfr det som står om historien foran her. Det som tok svært langt tid var forsikringsoppgjøret, og de mange rykter og snakk om "saken" som var i mer enn 8 år - før det meste var avklart. Lossius og svogeren Kristensen døde jo kort tid etter, det ble en alvorlig etterfølgende krise på Rødøya - før Rossvoll familien kom høsten 1935.

1924 03 19

1924 03 17

T(orbjørn) Aga - skriver

1924 07 03

RLA 20103

 Edv. J. Havnø skriver:

1924 10 21 (1 av 2)

1924 10 21 (2 av 2)

RLA 21001

Trolig mer her noe senere, må lete?

Stor Namsens forlis

Fra Rødøy-løva (Rødøy kommune) nr 1 2004. Usignert artikkel - trolig skrevet av Kolbjørn Lorentsen.

Stor Namsens forlis