Rødøy - fiskebåter med nr 1 - 7 B

Båter 001 - 007 B

N 001 R

Å Obelix

Eier Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik.
Ny båt fra 1992.
MR: 1992/1994/

N 001 R

Å Vito

Eier: Einar Paul Pettersen, 8754 Øresvik.
Ny båt med dette nr fra MR 1986 Rødøy.
MR: 1986/1988/1990/

N 001 R

Å Ann-Kristin

Eier: Olav Didriksen, 8750 Tonnes. (Gjersvik).
Ny båt fra MR 1982.
MR: 1982,
Finnes ikke lenger i MR for Rødøy fra 1984.
MR: 1984 ledig nr/

N 001 R

Må Vito

Petter Pettersen, 8754 Øresvik
MR: 1971, 1973, 1976, 1978,
Er i lenger i registeret fra og med 1980.
MR: 1980 ledig nr/ Blir brukt til ny båt fra MR 1982.

.

N 002 R

Må Sleipner

Hans Monsen, 8185 Vågaholmen
MR: 1971, 1973, 1976,1978,1980, 1982,1984,1986,1988,
Nr 2 er sletta fra MR 1990.
MR: 1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

.

N 003 R

Må Lille-Lise

Eier: Torvald B. Kilhavn, 8754 Øresvik.
Første gang med dette båtnavn fra 1980.
MR: 1980/1982,1984,
Ut av MR Rødøy 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

N 003 R

Spurven

Georg Skivik, 8190 Sørfjorden
MR: 1971
MR: 1973 - Båten er tatt ut av registeret - siden 1971.
MR: 1973 ledig, 1976 ledig, 1978 ledig.
Ny må med dette nr fra 1980.

.

N 004 R

Kr Vågen

Eier: Gustav Lorentzen, Sundøy, 8196 Selsøyvik.
Ny båt i MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 004 R

Må Trygg

Gustav Lorentzen, 8196 Selsøyvik (Sundøy).
MR: 1971, 1973,1976,1978,1980,1982, 1984, 1986,
Nr er tatt ut fra MR 1988.
MR: 1988 ledig nr/1990 ledig nr/

.

N 5 R

å Alfen

Eier: Paul Amundsen, 8195 Gjerøy.
Ny båt MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 5 R

Må Eongen

Eier - Arnljot Tynes, 8194 Jektvik.
MR: 1973, 1976, 1978, 1980,
Ny båt er kommet siden 1971 i registeret, nevnt første gang 1973.
Ikke i MR 1982, ledig nr. 1984 Ledig nr./1986 ledig nr/1988 Ledig /1990 ledig/

.

N 6 R

Må Ternen - omtale under A-siden - Mykenbåt

MR: 1976 første gang nevnt.
MR: 1978/1980/1982/1984/1986/1988/1990/1992/
Tatt ut av registeret MR 1994.
MR: 1994 ledig nr/

MR: 1971, 1973, (Ledig nr 1971 og 1973).

.

N 0 7 R

å Kometen

Eier: Jens Selsøyvær (Selsøyvold) , 8196 Selsøyvik.
Første gang MR 1994.
MR: 1994/

N 7 R

Mkr Stella Marri

Eier: Åsmunn Jensen, 8198 Nordvernes.
Ny båt med dette navn fra MR 1980.
MR: 1980/
Mr: 1984 Tatt ut av registetet for Rødøy.
MR: 1984 ledig nr/1986 ledig/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/

Ikke i registeret i Rødøy 1982, ledig nr.l

N 7 R

MK Johanna

Robert Hansen med flere, 8180 Rødøy.
MR: 1971, 1973,
Ikke nevnt dette nr ved register for 1976.
MR: 1978 ledig, men 1980 brukt til ny båt her, se foran.

Merkeregisteret

Mal

Navn:

Byggeår:

Størrelse:

Motor:

Båter:

Eiere:

MR: