Rødøy - fiskebåter med nr 8 - 14 B

Tilbake til..

Båtene

N 8 R

å Sjøliv - omtale på A-siden - Mykenbåt

Eier: Halvdan Eriksen, 8199 Myken.
MR: 1988/1990/1992/1994/

N 8 R

Må Hvalpen

Eier: Leif Storhaug, 8180 Rødøy.
Ny eier fra og med MR 1980.
MR: 1980, 1982,1984,
Ikke lenger i registeret 1986.
MR: 1986 ledig nr/Brukt ny båt fra MR 1988

N 8 R

Må Hvalpen

Eugen Engøy, 8180 Rødøy.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978.
Ny eier av båten i MR for 1980.

.

N 9 R

Nordstjernen - omtalt også på A-siden med bilde

Torris Hilstad med flere, 8754 Øresvik. ((P/R).
MR 1971, 1973,1976, 1978,1980,1982,1984.1986,1988,1990/1992/1994/

-

N 10 R

kr Solbakkfisk

Eier: Anton Kalsås, 8196 Selsøyvik.
Ny båt i MR 1988.
MR: 1988/1990/1992/1994/

N 10 R

Mkr Tempo

Eier: Per Urskog, 8188 Nordvernes.
Ny eier fra og med MR 1980.
MR: 1980,1982,1984,
Ikke noe nr 10 i MR 1986.
MR: 1986 ledig nr/

N 10 R

Sjøsprøyt

Jan Jentoft, 8198 Nordnesøy
MR: 1971
MR: 1973 - finnes ikke lenger registrert her. Ledig nr.
MR: 1973 ledig/1976 ledig/1978 ledig.
Brukt på ny båt fra MR 1980.

.

N 11 R

Å Marino

Eier: Idar Bakkeland, 8194 Jektvik.
Ny i MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 11 R

Linn-Thomas

Eier: Tor Olsen, 8198 Nordnesøy.
Første gang her 1988.
MR: 1988/
Tatt ut av registeret MR 1990.

N 11 R

Må Dueungen

Eier: Raymond Dahl, 8197 Storselsøy. Nevnt første gang 1976.
MR: 1976, 1978, 1980,1982,1984,
Ikke noe nr 11 ved MR 1986. Ny båt med dette nr 1988.
MR: 1986 ledig nr./

N 11 R

Måken

K. Mikalsen, 8190 Sørfjorden.
MR: 1971
MR: 1973 - er tatt ut fra registeret - ledig nr 1973.

.

N 12 R

Linn-Thomas

Eier: Tor Olsen, 8198 Nordnesøy.
Første gang i MR 1990.
MR: 1990/
Ut av registeret i Rødøy fra MR 1992.
MR: 1992 ledig/1994 ledig/

N 12 R

Mkr Hugo

Charles Olsen, 8198 Nordnesøy
Ny båt med dette nr fra og med MR 1980.
MR: 1980,1982, 1984,
Ikke nr 12 nr ved MR Rødøy 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/

N 12 R

Sonja - omtales på A-siden her

MR: 1971, 1973,
Ikke nevnt i register for året 1976. Utgått mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig.
(nr brukt på ny båt MR 1980).

.

N 13 R

å Øybas

Eier: Paul Amundsen, 8195 Gjerøy.
Ny båt her fra MR 1992.
MR: 1992/
Tatt ut av registeret fra og med MR 1994.
MR: 194 ledig.

N 13 R

Må Miss Kitty

Eier: Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik.
Nevnt første gang 1971, 1971 var nr ledig.
MR: 1973/1976/1978/1980/1982/1984.
Ikke noe nr 13 ved MR Rødøy 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/

MR: 1971 ledig.

.

N 14 R

å Kråka - omtale på A-siden - Mykenbåt

Eier: Magnhild Nilsen med med flere, 8199 Myken. (P/R).
Ny båt fra MR 1988/1990/1992/1994/

N 14 R

Må Lillegutt

Eier: Leif Abelsen, 8754 Øresvik.
Første gang nevnt her 1973. 1971 var nr ledig.
MR: 1973/1976/1978/1980/1982,1984,
Uttatt av MR Rødøy 1986.
MR: 1986 ledig nr/ Ny båt fra 1988.

MR: 1971 ledig

Merkeregisteret