Rødøy - fiskebåter med nr 29 - 35 B

Båter

N 29 R

sn Trygve

Eier: Ole Olsen Risøy, Postboks 49, 8198 Nordnesøy.
Båt reg første gang her 1986.
MR: 1986/1988/1990/1992/1994/

N 29 R

Må Trim

Albert Hilstad, 8754 Øresvik.
Første gang nevnt med han som eier 1976.
MR: 1976, 1978, 1980,
Er ikke lenger i MR for Rødøy fra og med MR 1982.
MR: 1982 ledig/1984 ledig/

N 29 R

Snapp

Aksel Engø, 8180 Rødøy
MR: 1971
MR: 1973 - Snapp er ute av registeret.

.

N 30 R

Terna

Eier: Hilmar Jensen, 8197 Storselsøy.
Ny båt fra MR 1994.
MR: 1994/

N 30 R

Må Svalen

Simon Tomassen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971, 1973,1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986,1988,1990,
Er ute av registeret her fra og med 1992.
MR: 1992 ledig nr.

,

N 31 R

å Seien

Eier: Hans Arntsen, 8180 Rødøy.
Ny båt her fra MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 31 R

Å Måken

Eier er: Geir Bjerga, 8186 Tjongsfjorden.
Ny båt fra MR 1982.
MR: 1982/1984/
Ute av MR fra og med året 1986.
MR: 1986 ledig nr./1988 ledig/1990/ledig/

N 31 R

Mkr Mykengutt - omtales på A-siden

1971: Ingen båt nevnt
1973: "Mykengutt" nevnes for første gang her.
MR: 1976, 1978,
Nr 31 er tatt ut av registeret for Rødøy 1980.
MR: 1980 ledig. Ny båt fra MR 1982.

.

N 32 R

kr Maakenes

Eier: Kyrre J. Einvik, 8190 Sørfjorden.
Ny i MR fra 1990 MR.
MR: 1990/1992/1994/

N 32 R

Mk Lillegutt

Petter Benjaminsen med flere, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,
Ut av registeret for Rødøy fra 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/

,

N 33 R

Må Per

Harry Olsen, 8198 Nordnesøy
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984,1986,1988,1990,1992,1994/

.

N 34 R

kr Ante

Eier: Kåre Magnus Johansen, 8198 Nordnesøy.
Første gang MR 1994.
MR: 1994/

N 34 R

Spurven

Ragnar Aga, 8187 Storselsøy
MR: 1971, 1793, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,
Ut av MR fra og med 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/

.

N 35 R

Linn-Thomas

Eier: Tor Olsen, 8198 Nordnesøy.
Ny båt fra MR 1992.
MR: 1992/
Ikke lenger i registeret fra og med MR 1994.
MR: 1994 ledig nr/

N 35 R

Å Laksen

Eier: John M. Jørgensen, 8180 Rødøy.
Er ikke lenger i registeret fra MR 1988.
MR: 1988 ledig/1990 ledig/

N 35 R

Ms Laila - omtalt med bilder på A-siden

MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,
Finnes ikke lenger i MR for Rødøy fra 1984.
MR: 1984 ledig/

Merkeregisteret