Tilbake

Rødøy - fiskerbåter med nr 36 - 42 B

N 36 R

K Taifun

Eier: Stein-Ivar Lie, 8190 Sørfjorden.
Ny båt her fra 1988.
MR: 1988.
Ut av registeret fra og med MR 1990.
MR: 1990 ledig nr/1992 ledig/ 1994 ledig

N 36 R

Må Rune

Eier. Odd Kalås, 8196 Selsøyvik.
Ny båt med dette nr fra MR 1980.
MR: 1980, 1982,1984,
Tatt ut av registeret fra og med 1986.
MR: 1986 ledig nr. Brukt fra 1986 igjen.

N 36 R

Traust

Olav Olsen, Nordnesøy
MR: 1971
MR: 1973 - båten er tatt ut av registeret i Rødøy fra og med dette år.
MR: 1976 Ledig nr. /1968 ledig / Ny båt fra MR 1980.

.

N 37 R

Må Sport

Ole Olsen, 8186 Nordnesøy
MR:1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986,1988,1990,
Er ute av MR 1992.
MR: 1992 ledig nr/1994 ledig/

.

N 38 R

Å føyken

NY eier: Odd Arnold Hilstad (Øresvik) 8752 Konsvikosen.
Ny eier i MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 38 R

å Føyken

Eier: Bent H. Hilstad, 8754 Øresvik.
Første gang i MR Rødøy 1986.
MR: 1986/1988/1990/

N 38 R

Mkr Ringbøen - omtale på A-siden - Mykenbåt

Eier: Hilmar Wenberg, 8199 Myken.
MR: 1980/1982/1984/
Ut av registeret fra og med MR 1986.

N 38 R

Else - er omtalt på A-siden

MR: 1971.
MR: 1973; Båter er tatt ut av registeret i Rødøy fra og med dette år.
Båten forliste på sundet i Myken hvor den var fortøyd.

.

N 39 R

Sn Hellefisk

Eier: Eluf Andersen, 8198 Nordnesøy.
Ny båt her fra MR 1994.
Mr: 1994/

N 39 R

Kørven

Eier: Oyvind Hoff, 8194 Jektvik.
Ny eier fra og med MR 1992.

N 39 R

å Alken

Nye eier er: Jon Jørgensen, 8180 Rødøy.
Nytt fra MR 1984.
MR: 1984/1986/
Ute av registeret fra og med MR 1988.
MR: 1988 ledig nr./1990 ledig/

N 39 R

Må Alken

Helge Høyvåg, 8180 Rødøy.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978,1980, 1982,
Ser ut som båten er overtatt av Jon Jørgensen, ny eier i 1984.

,

N 40 R

? Kobben

Eier: Magne Bakkeland, 8194 Jektvik.
Første gang i MR 1986.
MR: 1986/1988/1990/1992/
Ute av MR 1994.
MR: 1994 ledig/

N 40 R

Jo - er omtalt på A-siden

MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982.
Er tatt ut av registeret - ikke med lenger 1984.
Fritidsbåt.

,

N 41 R

Tobias

Eier: Sigurd Engø, 8180 Rødøy.
Ny båt her fra MR 1992.
MR: 1992.
Ute av MR 1994.
MR: 1994 ledig nr/

N 41 R

Mkr Juvikbuen

Eier: Gunnar Benjaminsen, 8194 Jektvik.
Nevnt første gang 1973, 1971 var det ledig nr.
MR: 1973, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984.
Ikke nevnt videre i MR fra 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/

.

N 42 R

å Teisten

Eier: Torolf Knutsen, 8185 Vågaholmen.
Første gang nevnt her fra 1986.
MR: 1986/1988/1990/
Ute av registeret MR 1992.
MR: 1992 ledig/1994 ledig/

N 42 R

Western - er omtalt på A-siden

MR: 1971-1973-1976, 1978, 1980.
Ikke nevnt flere ganger - ut MR - 1982 ledig nr.
MR: 1982 ledig nr/1984 ledig nr/

Merkeregisteret