Tilbake

Rødøy - fiskebåter med nr 43 - 49 B

N 43 R

kr Breisund

Eier: Jostein Danielsen. Boks 48, 8198 Nordnesøy.
Første gang nevnt MR 1994,
MR: 1994/

N 43 R

Å Teisten - omtale på A-siden - Mykenbåt

Eier: Hans Hansen, Myken.
Første gang nevnt her fra 1986.
MR: 1986/1988/1990/
Ikke nevnt MR 1992.
MR: 1992 ledig nr/

N 43 R

Mkr Håpet

Harry Olsen, 8198 Nordnesøy
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,
Ikke lenger i registeret fra MR 1984.
MR: 1984 ledig/

.

N 44 R

å Silver

Eier: Solveig Johannessen, 8195 Gjerøy.
Ny eier fra MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 44 R

Å Silver

Eier: Ingolf Johannessen, 8180 Rødøy.
Ny båt fra MR 1982.
MR: 1982, 1984, 1986/1988/1990/

N 44 R

Må Veiding

Alf Telnes, 8194 Jektvik.
MR: 1973: Båt som er registrert med dette nr første år i 1973.
MR: 1976, 1978,
Finnes ikke lenger i MR for Rødøy fra 1980.
MR: 1980 ledig nr/ Ny båt fra MR 1982.

,

N 45 R

Må Fangst

Sigurd Sjåvik, 8194 Jektvik.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982. 1984,1986,1988,1990,
Ikke nevnt MR 1992 og må være tatt ut.
MR: 1992 ledig nr/1994 ledig/

.

N 46 R

Mkr Maiblomst

Eier: Eyvind Monsen, 8195 Gjerøy.
Første gang her MR 1980.
MR: 1980, 1982, 1984,1986, 1988,1990,1992/1994,

N 46 R

Alken

Martin Lauritzen, 8197 Storselsøy
MR: 1971.
MR:1973: Båter er ikke lenger å finne i registeret for Rødøy f.o.m. dette år.
MR: 1976 ledig/1978 ledig ('tatt i bruk igjen fra MR 1980).

.

N 47 R

Å Anny

Eier: Lorents Kalås, 8196 Selsøyvik.
Ny båt MR 1982.
MR; 1982/1984/1986/1988/1990/1992/1994/
MR: 1972/1974

N 47 R

Må Bjørg

Eilif Aspvik, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971
N 47 R er ikke i registeret i Rødøy 1976/1978/1980

.

N 48 R

å Hurtig

Eier: Hallgeir Våtvik (?) P/R, 8185 Vågaholmen.
Ny her fra MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 48 R

Må Sonja

Eier: Jakob Aarnes, 8187 Reppasjøen.
Ny båt her fra MR 1980.
MR: 1980, 1982, 1984, 1986/
Tatt ut av MR 1988.
MR: 1988 ledig nr./1990 nr ledig/

N 48 R

Veiding

Alf Telnes, 8194 Jektvik
MR: 1971
Mr: 1973: Dette nr er tatt bort i registeret fra og med 1973.
MR: 1976 ledig/1978 ledig (brukt igjen fra 1980).

.

N 49 R

Kr Vågøy

Eier: Odd Hågensen, 8198 Nordnesøy.
Ny båt i MR Rødøy første år 1982.
MR: 1982/1984/1986/1988/1990/1992/1994/

N 49 R

Mkr Sjøliv - kan være denne som er avbildet side A

Sverre Karlsen med flere, 8195 Gjerøy.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978,
Ikke lenger registrert i MR i Rødøy fra 1980. Nr brukt på nytt 1982.

Merkeregister