Rødøy - fiskebåter med nr 50 - 57 (B)

Båter

N 50 R

kr Tommy-Arne

Eier: Karstein Jansvik med flere, 8754 Øresvik. (P/R)
Eier fra MR 1988.
MR: 1988/1990/1992/1994/

N 50 R

Mkr (kr) Gutten eller Tommy-Arne

Ingvald Jansvik med flere, 8754 Øresvik.
MR: 1971
MR: 1973 (N50R) bare navn er endret?
MR: 1976, 1978,1980, 1982,1984,1986,

.

N 51 R

kr Sundøyfisk

Eier: Lorents Kalås, 8196 Selsøyvik.
Første gang her MR 1990.
MR; 1990/1992/1994/

N 51 R

Mkr Ann Heidy

Harald Jensen med flere, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986,1988,

.

N 52 R

sn Ann Helen

Eier: Steinar Kvalvik, 8194 Jektvik.
Ny båt her fra Mr 1994.
MR: 1994/

N 52 R

Valværing

Eier: Remi Håkon Arntsen, 8180 Rødøy.
Eier fra MR 1992.
MR: 1992/
Må være tatt ut da - det to år senere er brukt på båt med annet navn.

N 52 R

kr Valværing

Eier: Hans Arntsen med flere, 8180 Rødøy,
Ny båt her fra MR 1986.
MR: 1986/
Uttatt fra MR Rødøy fra 1988.
MR: 1988 ledig nr/1990 ledig/

N 52 R

Mkr Feskarjenta

Eier: Arne Sperstad, 8194 Jektvik.
Ny i MR fra 1980.
MR: 1980,
Nr er ikke lenger i MR for Rødøy - fra og med MR 1982.
MR: 1982 ledig/1984 ledig/

N 52 R

Pelle

Johan Langstrand, 8180 Rødøy
MR: 1971
MR: 1973 - båten er ikke lenger nevnt i Rødøys merkeregister.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig, Brukt på nytt fra 1980.

.

N 53 R

Røingen - er omtalt med foto på side A

Endret eier:
Fra MR 1992: Røingen ANS P/R (Egil Sjåvik), 8194 Jektvik.
MR: 1992/1994/

N 53 R

Røingen - er omtalt med foto på side A

MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984, 1986,1988, 1990,
Endret eierskap fra 1992 MR.

.

N 54 R

kr Sundøyværing

Eier: Øystein Kalås, 8196 Selsøyvik.
Nytt her fra MR 1992.
MR: 1992/1994/

N 54 R

Må Kometen

Eier: Jens Selsøyvoll, 8196 Selsøyvik.
Første år i MR 1980.
MR: 1980, 1982,1984,1986,
Nevnt ikke MR 1988.
MR: 1988 ledig nr/1990 ledig/

N 54 R

Flipper

H. Olsen, 8190 Sørfjorden i Helgeland
MR: 1971
MR: 1973: Båter er ikke lenger i registeret.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig. Brukt på ny båt fra 1980.

.

N 55 R

kr Erlendson

Eier: Kjell Pedersen, 8194 Jektvik.
Ny båt med dette nr MR 1994.
MR: 1994/

N 55 R

kr Norbuen

Eier: Leif S. Heløy, 8188 Nordvernes.
Ny båt her fra 1988.
MR: 1988/
Er ikke i registeret i Rødøy MR 1990:
MR: 1990 ledig nr./1992 ledig/

N 55 R

MK Havdur

Hans Artnsen med flere, 8180 Rødøy
MR: 1971, 1973, 1976, 1978,1980, 1982,1984,
Båten er ikke lenger i MR for Rødøy.
MR: 1986 Ledig nr.

.

N 56 R

Mkr Småskjær

Halvar Hafsmo, 8185 Vågaholmen
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986,1988,1990,1992,1993,

.

N 57 R

å Svanen

Eier: Johan Johansen, 8190 Sørfjorden.
Ny her fra MR 1994.
MR: 1994/

N 57 R

Må Sprint

Øystein Arntsen, 8188 Nordvernes
MR: 1971, 1973, 1976, 1978,1980, 1982,1984,
Ikke lenger i registeret fra og med MR 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/

Merkeregisteret