Rødøy - fiskebåter med nr 58 - 64 (B)

Båter

N 58 R

Må Spurven

Eier: Jens Jensen, 8196 Selsøyvik.
Nevnt første gang året 1976 i registeret.
MR: 1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986, 1988,1990,
Ledig nr fra MR 1992./1994 ledig/

MR: 1971 ledig, 1973 ledig.

.

N 59 R

Må Smart

Eier: Inge Olsen, 8198 Nordnesøy.
Nevnt første gang MR 1980.
MR: 1980
Båten er tatt ut av MR Rødøy fra og med året 1982.
MR: 1982 ledig nr/ 1984 Ledig. / 1986 ledig./1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/
1994/ledig/

N 59 R

Per

Odd Langvik, 8150 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971
MR: 1973 "Per" er ikke lenger i registeret i Rødøy.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig, Brukt på ny båt fra 1980.

,

N 60 R

K Fjordtrål

Eier: Bjørnar Sjåvik, 8194 Jektvik.
Ny her fra MR 1992.
MR: 1992/
Ikke lenger i registeret fra MR 1994.
MR: 1994 ledig nr.

N 60 R

Må Flipper

Eier: Martin Kilhavn, 8192 Melfjordbotn.
Nevnt først gang MR 1980.
MR: 1980, 1982,1984,
Ledig fra og med MR 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/

N 60 R

Streif 2

Olaf Losvik, 8195 Gjerøy
MR: 1971
MR; 1973 "Streif 2" er ikke lenger i Registeret i Rødøy.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig, Brukt på båt - MR 1980.

.

N 61 R

Må Laxen

Olav Olsen, 8180 Rødøy
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986,1988,1990,1992,1994,

.

N 62 R

å Havbrisen

Eier: Ansgar Hansen, Rødøy.
Nytt her fra MR 1994.
MR: 1994/

N 62 R

Svebøen Sen.

Eier: Håkon Arntsen, 8180 Rødøy.
Nevnt første gang MR 1980.
MR: 1980, 1982,1984,
Ikke lenger i MR 1986.
MR: 1986 ledig nr./1988 ledig. 1990 ledig/1992 ledig/

N 62 R

Aud

J. Lorentzen, 8186 Tjongsfjorden (Johannes?)
MR: 1971
MR: 1973:"Aud" er ikke lenger i registeret i Rødøy.
MR: 1976 ledig. 1978 ledig. Brukt på ny båt fra MR 1980.

.

N 63 R

sn Fjordtrål

Eier: Bjørnar Sjåvik, 8194 Jektvik.
Ny her fra 1994,
MR: 1994/

N 63 R

å Truls

Eier: Peder Mathisen. 8187 Reppasjøen.
Ny båt i MR Rødøy fra 1982.
MR: 1982/1984/1986/
Ikke lenger i MR Rødøy fra MR 1988.
MR: 1988 Ledig nr. 1990 ledig/1992 ledig/
-------------------
MR: 1971L, 1973L, 1976 Ledig, 1978 ledig, 1980 ledig.

.

N 64 R

å Veslegutt

Eier; Asbjørn Lydersen, 8198 Nordnesøy.
Samme båt, men ny eier fra MR 1994?
MR: 1994/

N 64 R

å Veslegutt

Eier: Magnor Lydersen, 8198 Nordnesøy.
Fra MR 1990.
MR: 1990/1992/

N 64 R

å Veslegutt

Eier: Asbjørn Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1988/

N 64 R

Må Veslegutt

MR: 1971: ledig i registeret.
MR: 1973: Veslegutt er ny båt i registeret fra dette år.
Eier er: Ludvig Lydersen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1976, 1978, 1980, 1982,1984,1986,

Merkeregisteret