Rødøy - fiskebåter med nr 65 - 71 (B)

Båtene

N 65 R

sn Kai Arne

Ny eier av båten er Rolf Ivar Dahl, 8197 Storselsøy.
Først nevnt her fra 1994 MR.
MR: 1994/

N 65 R

Kai Arne - omtale på A-siden - Mykenbåt

Eier Harald Hansen, 8199 Myken
MR; 1988/1990/1992/

N 65 R

å Balder

Eier: Terje Andersen, 8196 Selsøyvik.
Ny båt her fra MR 1982.
MR: 1982/1984/
Ikke i MR Rødøy 1986.
MR: 1986 ledig nr/

N 65 R

Mkr Radar

Harald Einvik, 8194 Jektvik.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978,
Finnes ikke lenger i MR fra 1980.
MR: 1980 Ledig.

.

N 66 R

Mkr Falken

Arild Pedersen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,
Ikke i MR Rødøy 1986
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

.

N 67 R

sn Havdur

Eier Milian Grønning, Rødøy, 8198 Nordnesøy.
Første gang nevnt MR 1994.
MR: 1994/

N 67 R

Må Jumbo

Eier: Alf Steinrem, 8190 Sørfjorden.
Første gang i MR Rødøy 1980.
MR: 1980, 1982,1984,
Ikke lenker i MR Rødøy fra 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/ 1990 ledig/1992 ledig/

N 67 R

Må John

Hjalmar Johansen, 8180 Rødøy
MR: 1971, 1973
Ikke lenger i registeret fra og med 1976.
Nr brukt på nytt MR 1980.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig,

.

N 68 R

Må Bølgen

Eier: Karl Nygård med flere, 8190 Sørfjorden.
Første gang i MR Rødøy 1980.
MR: 1980/1982/1984/
Ikke lenger i MR Rødøy fra 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

N 68 R

Må Forsøk

Hjalmar Olsen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971
MR: 1973: "Forsøk" er ikke lenger med i register for Rødøy.
MR: 1976 ledig, 1978 ledig.
Nr brukt på nytt 1980.

.

N 69 R

kr Varden

Eier: Inge Olsen, Boks 4, 8198 Nordnesøy.
Første gang her fra MR 1988.
Mr:1988/1990/1992/1994/

N 69 R

Må Pelle - omtales på A-siden

MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,1984,
Ikke lenger i MR Rødøy fra 1986,

.

N 70 R

sn Tom Anders - omtale på A-siden - Myken båt

Eier: Bjørnar Risvik, 8199 Myken.
Første gang nevnt her MR 1992.
MR 1992/1994/

N 70 R

kr Havella

Eier; Roger Hepsø med flere, 8180 Rødøy.
Første gang i MR Rødøy 1986.
MR: 1986/1988/
Ute av MR 1990.
MR:1990 ledig nr/

N 70 R

Mkr Mykenfisk - omtales på A-siden

MR: 1971, 1973, 1976, 1978, 1980, 1982,
Ikke lenger nevnt i MR for Rødøy fra 1984.
Mr: 1984 ledig nr/

.

N 71 R

kr Sanky

Eier: Hans Arntsen, 8180 Rødøy.
Ny båt fra MR 1990.
MR: 1990/1992/1994/

N 71 R

kr Ann

Eier: Arne Myrvang, 8190 Sørfjorden.
Ny båt her fra MR 1982.
MR: 1982/1984/
Ikke lenger registrert i MR Rødøy fra 1986.
MR: 1986 Ledig nr/1988 ledig/

N 71 R

Må Bolgvær-Senior

MR: 1971 Ledig
MR: 1973: Ny båt her fra 1973: Bolgvær-Senior
MR: 1976 - ikke lenger i registeret for Rødøy.
MR: 1978 ledig nr, 1980 ledig nr.

Merkeregisteret