Rødøy - fiskebåter med nr 86 - 92 (B)

Båtene

N 86 R

å Lasse

Eier: Kristian Oddvang, 8194 Jektvik.
Ny båt her fra og med MR 1982.
MR: 1982.1984,
Båten tatt ut av MR Rødøy fra 1986.
MR: 1986 ledig nr/1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

N 86 R

Må Prøven

E. O. Engø, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/
Ikke i MR Rødøy 1980.
MR; 1980 ledig nr/

.

N 87 R

Mkr Janne

Eier: Donald Skivik, 8754 Øresvik.
Ny båt i MR Rødøy fra 1980.
MR: 1980, 1982,1984,1986, 1988,
Tatt ut av registeret fra MR 1990.
MR: 1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

N 87 R

Må Ruth

Kåre Bang, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/
MR: 1973: Er ikke lenger i registret for Rødøy.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/
Nr brukt på nytt MR fra 1980.

.

N 88 R

Må Sjømann

Frithjof Movik, 8187 Storselsøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/1980/1982/1984/
Tatt ut av MR Rødøy fra 1986.
MR: 1986 Ledig nr./1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

.

N 89 R

å Skvett

Eier: Olav Selsøyvold, 8195 Gjerøy.
Ny båt her fra 1984.
MR: 1984/1986/1988/
Ikke i registeret MR 1990.
MR: 1990 ledig/1992 ledig/1994 ledig/

N 89 R

Må Turbo

MR: 1971 Ikke.
MR: 1973: Ny båt med dette nr fra register 1973.
Eier er: Asbjørn Johansen, 8180 Rødøy.
MR: 1976, 1978, 1980,
Båten er tatt ut av MR Rødøy fra 1982.

.

N 90 R

å Andungen

Eier: Sigurd Danielsen, Svinvær, 8170 Engavågen.
Nytt fra MR 1994.
MR: 1994.

N 90 R

å Andungen

Eier: Johan-Martin Danielsen, 8182 Åmnes (Svinvær).
Første gang her 1986.
MR: 1986/
Ikke lenger i MR Rødøy fra MR 1988.
MR; 1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/

N 90 R

Må Lille Lisa

M. Antonsen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/1980/1982/
Ikke lenger nevnt i MR i Rødøy fra og med 1984.
MR: 1984 ledig nr/

.

N 91 R

? båt?

Eier: Harry Selsøyvold, 8195 Gjerøy.
Ny båt her fra MR 1984.
MR: 1984/
Tatt ut av MR Rødøy fra 1986.
MR: 1986 Ledig nr./1988 ledig/1990 ledig/1992 ledig/1994/ledig
-------------------
MR: 1971 ledig, 1973, ledig. 1976 ledig, 1978 ledig, 1980 ledig. 1982 ledig.

,

N 92 R

Må Sjødur

Magnus Andreassen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/1980/ 1982/1984/1986/1988/
Båten er ute av MR 1990.
MR: 1990 ledig nr/1992 ledig/1994 ledig/

Merkeregisteret