Rødøy - båter med nr 107 - 112 (B)

Båtene

N 107 R

Falken

Foto side A

N 107 R

Mk Sjøblomsten

Halvor Jansvik med flere, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 108 R

Må Duen

Aksel Rangsund, Rangsund, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/
Ikke lenger i registeret fra 1976.
MR: 1976 ledig/1978 ledig/

,

N 109 R

Mk Sjøblomsten

G. Johannessen med flere, 8197 Storselsøy.
MR: 1971.
MR:1973: Dette nr er tatt ut av registeret i Rødøy fra 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

-

N 110 R

Må Ramona

Johan Jensen, 8188 Nordvernes.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 111 R

Må Vi To

Ernst Didriksen, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 112 R

Må Viljen

Einar Haugen, 8187 Storselsøy
MR: 1971/1973/1976/1978/

Merkeregisteret