Rødøy - fiskebåter med nr 120 - 126

Båter

N 120 R

Ms Måken

Ragnvald Kristoffersen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971,
MR:1973: Dette nr er tatt ut av merkeregisteret i Rødøy fra og med 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 121 R

Må Havleik

B (Bjarne) Danielsen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971.
MR: 1973: Dette nr er tatt ut av merkeregisteret i Rødøy fra og med 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 122 R

Må Lerka

Paul Stensland, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 123 R

Må Ternen - Mykenbåt som omtales på side A

MR: 1971,
MR: 1973: Dette nr er tatt ut av merkeregisteret i Rødøy fra og med 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 124 R

Må Kariholm

Eier: Alfred Solheim, 8185 Vågaholmen.
Ny båt fra registeret 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig/ 1973 ledig.

.

N 125 R

Mg Trond

MR: 1971.
MR: 1973: Dette nr er tatt i bruk igjen fra og med MR fra 1973.
Eier er: Odd Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1973, 1976,1978,

,

N 126 R

Må Svanen

Karl Johansen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971, 1973,1976,1978,

Merkeregisteret