Rødøy - fiskebåter med nr 148 - 153 (B)

Båtene

N 148 R

Må Gutten

Eier: Adolf Johannessen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/
NB: foto på a-siden er ikke denne båt, selv om det er samme nr.

.

N 149 R

Må Skippy

Torleif Benjaminsen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 150 R

Må Mygen

Håkon Bakkeland, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 151 R

Må Mercury

Terje Olaussen, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 152 R

Må Caroline

Eier: Linas Breivik, 8197 Reppasjøen.
MR: 1971 Ledig nr.
MR: 1973: Ny båt med dette nr kommet til.
MR: 1973/1976/1978/

.

N 153 R

Må Pluto

Eier: Rolf Arne Solem, 8185 Vågaholmen.
Ny båt fra register 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig/ 1973 Ledig/

Merkeregisteret