Rødøy - båter fra nr 154 - 160 (B)

Båtene

N 154 R

Må Måken

Alf Kristiansen, 8192 Melfjorden.
MR: 1971.
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976: Båt med dette navn og nr er tilbake i registeret fra 1976?
MR: 1976/1978/

.

N 155 R

Må Langlia

Erling Sørmo, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971.
MR: 1973; Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr./1978 ledig/

.

N 156 R

Må Teisten

Johan Haagensen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 157 R

Må Bølgen

E. Didriksen, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/1973/976/1978/

.

N 158 R

Mk Bjørntind

Bjarne Lorentsen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 159 R

Må Havbrisen

Eier: Ansgar Hansen, 8180 Rødøy.
Båten er først nevn ved register fra 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig / 1973 ledig/

.

N 160 R

Må Teisten

K. Danielsen, 8187 Storselsøy.
MR: 1971.
MR:1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr./1978 ledig/

Merkeregisteret