Rødøy - båter fra nr 169 - 175 (B)

Båter

N 169 R

Mk Skarsfjord

Eier: Svein Sjåvik med flere, 8194 Jektvik.
Ny båt med dette nr fra 1976 registeret.
MR: 1976/1978/

N 169 R

Mkr Skårungen - omtales på A-siden

MR: 1971.
1973 ledig nr.

,

N 170 R

Må Sjøglimt

Finn Thomassen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

,

N 171 R

Må Sølvfisk

Henning Jupdal, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 172 R

Må Pyten

Gustav Sjåvik, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

,

N 173 R

Ms Snøgg

Jakob Jakobsen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/1978/

,

N 174 R

Mkr Nogva

Eier: Åsmund Jensen. 8188 Nordvernes.
Ny båt fra registeret 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971/1973 ledig nr

.

N 175 R

Må Tulipan - omtales på side A

MR: 1971.
Nevnes ikke videre fra 1973 i Rødøy.
MR: 1973 Ledig nr./1976/1978/

Merkeregisteret