Rødøy - båter fra nr 176 - 182 (B)

Båter

N 176 R

Må Havhesten

Olav Selsøyvold, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

,

N 177 R

Må Teisten

Johannes Gjerøy, 8195 Gjerøy.
MR: 1971.
MR; 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1973Ledig nr/1976/1978

.

,

N 178 R

Må Koral

Arne Lorentsen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971.
MR: 1973; Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr./1978/

.

.

N 179 R

Ledig 1971/1973/1976

MR: ledig nr 1971/1973/1976/1978/

.

.

N 180 R

Må Perlon

Kåre Bang, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/
BILDE PÅ A-SIDEN

.

.

N 181 R

MK Wena - omtales på A-siden med foto

MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 182 R

Må Heidi

Bjarne Sætervik, 8190 Sørfjorden.
MR: 1971.
MR: 1973; Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr

Merkeregisteret