Rødøy - båter med nr 189 - 194 (B)

Båtene

N 189 R

Må Flipper

Hans Arntsen med flere, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 190 R

Må Snøgg

Bjarne Danielsen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971.
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr./1978 ledig/

.

N 191 R

Må Våk

Halvar Hafsmo, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 192 R

Må Turi

Kåre Solhem, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971.
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 193 R

Må Måken

H. Jakobsen, Vassvik, 8180 Rødøy.
MR: 1971.
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 - ledig nr./1978 ledig/

.

N 194 R

Må Teisten

Torolf Knudsen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

Merkeregisteret