Rødøy - båter fra nr 195 - 199 (B)

Båtene

N 195 R

Må Anny

Einar Kalås, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 196 R

Ms Nordlys

S. Sandvik, 8192 Melfjorden
MR: 1971.
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 197 R

Må Prøven

Ny eier fra 1976: Jarl T. Storøy, 8198 Nordnesøy.
MR: 1976/1978/

N 197 R

Må Prøven

Nils Haagensen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/
Overtatt av Jarl T. Storøy, 8198 Nordnesøy mellom 1973 og 1976.

.

N 198 R

Må Sabben

Alf Haagensen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971.
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig nr./1978 ledig/

,

N 199 R

Må Stæren

Olav Svenning, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

Merkeregisteret