Rødøy - båter med nr 200 - 207 B

Båtene

N 200 R

Må Viggo

MR: 1973/1976/1978/
Båter er nå eid av Sigurd Sørvåg, 8189 Kamsøy.
(Tidligere eier er nevnt 1971 som Arnfinn Gundersen, 8180 Rødøy)-

N 200 R

Må Viggo

Eier: Arnfinn Gunderse, 8180 rødøy.
MR: 1971/
MR: 1973/ Båter har nå fått nye eier mellom 1971 og 1973. Se over.

.

N 200 R

N 200 R

Båt med dette nr beskrevet på A-siden her med to bilder.
En båt som først hette MK FRI, senere MK Feskarn

.

N 201 R

Mrk Monika

Eier: Arne Danielsen (Svinvær) 8183 Åmøyhavn.
MR: 1971/1973/
Ikke med i registeret for året 1976.
MR: 1976 ledig nr/ 1978 ledig nr./

.

N 202 R

Må Sabben

Eier: Harald Johansen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/
Mr: 1973: Er ikke lenger registrert i merkeregisteret i Rødøy.
NR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 203 R

Må Kjap

Eier: Ole Hyttan, 8193 Hansvikhaugen.
MR: 1971/
MR: 1973: Er ikke lenger registrert i merkeregisteret i Rødøy (ledig nr).
MR: 1976 Ledig nr./ledig nr/

.

N 204 R

Må Stegg

Eier Mathis Bakkeland, 8194 Jektvik.
Aktiv nr igjen fra og med 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971ledig/1973/ledig

,

N 205 R

Må Traust

Sigvald Johansen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
MR: 1973: Er ikke lenger registrert i merkeregisteret i Rødøy (ledig nr).
Mr: 1976 ledig nr./1978 ledig nr/

.

N 206 R

Må Hvepsen

Eier: Eivind Endresen, 8194 Jektvik.
Aktiv nr igjen fra og med 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig/ 1973 ledig.

.

N 207 R

Må Stampen

Eier: Magne Bakkeland, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

Merkeregisteret