Rødøy - båter med nr 261 - 268 (B)

Båtene

N 261 R

Må Duen

Eier: Erling Didriksen, 8750 Tonnes i Helgeland.
MR: 1971/1973/
Tatt ut av register for Rødøy mellom 1973 og 1976.
MR: 1976 ledig nr/

.

N 262 R

Mkr Sjøblomsten

Eier: Raymond Dahl, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/1973/1976/

N 262 R

Stormsvalen - omtalt med bilder på A-siden

N 262 R

Brattholm - omtalt med bilder på a-siden

.

N 263 R

Må Flipper - omtale på A-siden - Mykenbåt

Ny båt med dette nr mellom 1973 og 1976.

N 263 R

Må Dina

Eier: Jens Antonsen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/
MR 1973: Ikke lenger i registeret i Rødøy, nr ledig.

,

N 264 R

Må Smart

Eier: Hans Reppen, 8186 Tjongsford.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 265 R

Må Duen - omtales på A-siden (Mykenbåt)

MR: 1971/1973/1976/

.

N 266 R

Nordvåg - omtalt med bilder på A-siden

N 266 R

Ledig nr 1971 - 1973

MR 1971 ledig / 1973 ledig/1976 ledig/

.

N 267 R

Må Parat

Eier er: Johan Johansen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/
MR 1973: Nr ikke i bruk i Rødøy.
MR: 1976 ledig/

.

N 268 R

Må Snøgg

Eier: Hans Pedersen, 8185 Vågaholmen.
MR: 1971/
MR 1973: Nr ikke i bruk i Rødøy.
MR; 1976 ledig/

Merkeregisteret