Rødøy - båter med nr 208 - 214 (B)

Båtene

N 208 R

Må Lerka

Eier: Georg Johannessen, 8197 Storselsøy.
MR: 1973/1976/1978/
Første gangs registrering er fra 1973.
MR: 1971 Ledig.

.

N 209 R

Må Spurven

Eier: Bjarne Lorentsen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/
MR: 1973/ Båten er tatt ut av merkeregisteret for Rødøy.
MR: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 210 R

Mkr Ytterøy

Eier: Ernst Olaisen med flere, 8180 Rødøy.
MR: 1973/1976/1978/
Første gangs registrering er 1973 ( nr var ledig 1971).
MR: 1971 ledig nr.

.

N 211 R

Må Finnkonna

Eier: Sverre Ringen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy.
Mr: 1976 ledig nr/1978 ledig/

.

N 212 R

Må Lett

Eier: Johannes Thomassen, 8186 Tjongsfjorden.
MR: 1971/1973/1976/1978/

,

N 213 R

ledig 1971

MR: 1971 ledig/1973 ledig/1976 ledig nr/1978/ledig

.

N 214 R

Må Sild

Eier: Jens Antonsen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/
MR: 1973: Båten er tatt ut av registeret i Rødøy.
MR: 1976 Ledig nr./1978 ledig/

Merkeregisteret