Rødøy - båter med nr 215 -221 (B)

Båtene

N 215 R

Mkr Trygve

Eier: Ole Olsen, Risøy, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 216 R

Må Øygutten

Eier: Helge Olaisen med flere, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/1978/

-

N 217 R

Må Barny - omtales på A-siden her

MR: 1971/
MR: 1973: Båter er tatt ut av registeret for Rødøy.
MR: 1976 ledig nr./1978 ledig/

.

N 218 R

Mk Holmsund

Eier: Nils Stensland med flere, 8754 Øresvik.
MR: 1971/1973/1976/1978/

-

N 218 A

Snøgg - lenke til bilde og omtale på a-siden

Henry Kristiansen
12. mars 2015 Farkosten N 218 Ms Snøgg mellom 1948 og 1966.
Foto: Kanstad

Ole-Gustav Årnes (kinka)skøyta "Snøgg", dim. 26x10x5' b.1925, motor 7 hk Union fra 1937. Eier; Nils Stensland, Sørfjorden (Merkeboka 1961)
.

.

N 219 R

Må Atlas

Eier: M. Bakkeland, Reppasjøen
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 220 R

Må Leiken

Eier: Ragnvald Sandberg, Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/1978/

.

N 221 R

Må Speilbåten

Eier: Arne Sperstad, 8194 Jektvik.
Nr i bruk igjen fra register 1976.
MR: 1976/1978/
MR: 1971 ledig/1973 ledig/

Merkeregisteret