Rødøy - båter med nr 229 - 236 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene 229 - 236

N 229 R

Må Skreien

Eier: Anfinn Gundersen, 8180 Rødøy.
MR: 1973/1976/
Registrert første gang 1973 med denne eier. (Tidligere eier er Asbjørn Stensrud, 8754 Øresvik, se under her).

.

N 229 R

Må Skreien

Asbjørn Steinsrud, 8754 Øresvik.
MR: 1971/
MR: 1973: Båten er solgt internt i Rødøy til Arnfinn Gundersen, 8180 Rødøy.

.

N 230 R

Mk Piraten

Eier: Kristian Danielsen, 8197 Storselsøy.
Nr er tatt i bruk igjen fra registeret året 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 ledig / 1973 ledig/

.

N 231 R

Må Ryken

Eier: Alf Telnes, 8194 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976

.

N 232 R

Må Frøy

Eier: Bjarne Pedersen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/
MR: 1973; Ikke nevnt videre her i registeret i Rødøy.
MR: 1976 nr ikke i bruk/

.

N 233 R

Må Rio

Eier: Gunnar Flatøy, 8195 Gjerøy.
1973: Båten er nevnt første gang dette året i registeret. Nr ledig 1971.
MR: 1973/1976/
MR: 1971 - ledig nr

,

N 234 R

Må Nor

Eier: Ingolf Johannessen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 235 R

Ms Stormleik

Eier: Sigurd Engen med flere, 8180 Rødøy.
Nr tatt i bruk igjen fra 1973.
MR: 1973/1976
MR: 1971 ledig nr

-

N 236 R

Må Trio

Eier: A. johansen, 8190 Sørfjorden i Helgaland.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret