Rødøy - båter med nr 243 - 249 (B)

Båtene

N 243 R

Må Draugen

Eier: Jens Moen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/
MR 1973: Dette nr er ikke lenger med i registeret i Rødøy fra 1973.
MR: 1976 ikke i bruk.

,

N 244 R

Må Mona

Eier: Alf Kalås, 8196 Selsøyvik
MR: 1971/1973/1976

.

N 245 R

Må Trygg

Eier: Trygve Johansen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 246 R

Må Mjølner

Eier: Gunanr Johansen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/
Mr 1973: Dette nr er ledig og ikke med i registeret 1973 For Rødøy.
MR: 1976 ledig/

.

N 247 R

Må Teisten

Eier: Alf Breivik, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 248 R

Må Sjøsprøyt

Eier: Lorentz Lorentzen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 249 R

Må Skvett - omtale av båten på A-siden

MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret