Rødøy - båter med nr 250 - 255 B

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 250 R

Mkr Storegutt

Eier: Bjørn Pedersen, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 251 R

MÅ Måken

Eier: Enok Iversen, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: Dette nr var ledig 1971, men er nå tatt i bruk og nevnt 1973.
MR: 1973/1976/

.

N 252 R

Må Havbrisen

Eier: Ansgar Hansen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/
Ikke nevnt lenger ved register for Rødøy 1976.
MR: 1976 ledig.

.

N 253 R

Mg Havglimt

Eier: Peder Mathisen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1976/
Tatt i bruk på nytt mellom 1973 og 1976, nevnt første gang register 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 ledig /1973 ledig

.

N 254 R

Må Skreien - omtale på A-siden

MR: 1971/
MR: 1973: Nr 254 er ikke i bruk i Rødøy fra året 1973.
MR: 1976 ledig.

.

N 255 R

Må Måken

Eier: Arnold Hagen, 8195 Jektvik.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret