Rødøy - båter med nr 256 - 260 (B)

Båtene

N 256 R

Må Skårongen

Eier: Edvard Lauritsen, 8197 Storselsøy.
MR: 1971/
MR:1973 - denne båten er tatt ut - nr ikke i bruk Rødøy 1973.
MR: 1976 ledig.

.

N 257 R

Må laxen

Eier: Alfred Sæle, 8187 Reppasjøen
MR: 1971/1973/
Er ikke lenger i registeret året 1976.
MR: 1976 ledig.

.

N 258 R

Mkr Nybuen - omtale under A-siden

MR: 1971/1973/1976/

N 259 R

Må Kalås

Ny båt med dette nr fra register 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 Ledig/1973 ledig/

.

N 260 R

Må Lisso

Eier: Godtfred Pettersen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976

Merkeregisteret