Rødøy - båter med nr 277 - 282 (B)

Båtene

N 277 R

Må Sleipner

Eier: Olaf Kilhavn, 8192 Melfjordbotn.
MR: 1971/
MR 1973: Nr ikke lenger i bruk i Rødøy.
MR: 1976 ledig nr/

.

N 278 R

Mkr - Havbris - omtale på A-siden (Mykenbåt)

MR: 1971/1973/
Ikke lenger nevnt i registeret i Rødøy - registeret 1976.
MR: 1976 ledig nr.

.

N 279 R

Må Torolf

Eier: Hans L. Jensen, 8188 Nordvernes.
MR: 1971/
MR 1973: Nr ikke lenger i bruk i Rødøy.

.

N 280 R

Må Havfruen

Eier: Eivind Monsen, 8195 Gjerøy.
MR: 1971/
Tatt ut av register for Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr.

.

N 281 R

Må Aud Åse

Eier: Leif Nikolaisen, 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/
MR 1973: Dette nr er ikke lenger i bruk.
MR: 1976 ledig nr

.

N 282 R

Mkr Bølgen

Eier: Jarl Olsen, 8198 Nordnesøy.
1973: Dette nr er med ny båt fra dette år. Var ledig i forrige registerår.
MR: 1973/1976/
MR: 1971 Ledig nr.

Merkeregisteret