Rødøy - båter med nr 289 - 294 (B)

Båtene

N 289 R

Må¨Stendley

Eier: Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy.
MR 1973: Har overtatt båten fra Bjarne Nygård, 8198 Nordnesøy.
MR: 1973/1976/

.

N 289 R

Må Stendley

Eier: Bjarne Nygård, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/
MR: 1973 = ny eier av båten - nå er det Ragnar Johansen, 8198 Nordnesøy.

.

N 290 R

Må Måken - omtale på A-siden her (Mykenbåt)

MR: 1971/
Dette nr er ikke nevnt i registeret for året 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr/

.

N 291 R

Mkr Havleik

Eier: K. Kristiansen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976

.

N 292 R

Må Snøgg

Eier: Anskar Vinje, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1976/

.

N 293 R

Må Laksen

Eier: Frithjof Olsen, 8180 Rødøy.
MR: 1971/1973/1996/

,

N 294 R

Må Snøgg

Eier: Torolf Olsen med flere, 8190 Sørfjorden i Helgeland.
MR: 1971/
MR 294: Nr er ikke i bruk ved registeret 1973.
MR: 1993 ledig nr/1996 ledig nr /

Merkeregisteret