Rødøy - båter med nr 295 - 299 (B)

Til A-siden

Til neste side

Båtene

N 295 R

Må Per

Eier: Aksel Kalås, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/
MR 1973; Dette nr er ikke i bruk registeret 1973.
MR: 1973 ledig nr/1976 Ledig nr/

.

N 296 R

Ledig 1971, 1973

MR: 1971 ledig/ 1973 ledig/1976 ledig nr/

,

N 297 R

Må Korpen

Eier: Olaf Olsen, 8190 Sørfjorden.
Ny båt er registrert på dette nr fra 1973. Ledig nr 1971.
MR: 1973/1976/

,

N 298 R

Må Håpet

Eier: Hans L. Jensen, 8188 Nordvernes.
Ny båt som er kommet i registeret fra 1973, nevnt som ledig nr 1971.
MR: 1973/1976/

.

N 299 R

Må Traust

Eier: Ernst Ringø med flere, 8177 Bolga i Helgeland.
MR: 1971/
MR: 1973 ledig nr/1976 ledig nr.

Merkeregisteret