Rødøy - båter med nr 269 - 276 (B)

Båtene

N 269 R

Må Spurven

Eier: J. Selsøyvoll, 8196 Selsøyvik.
MR: 1971/1973/1976/

,

N 270 R

Mk Paul Roger

Eier: Bjarne Abelsen, 8186 Tjongsfjorden.
Kommer i registeret mellom 1973 og 1976, nevnt første gang 1976.
MR: 1971 Ledig/1973 ledig/

.

N 271 R

Må Tor Willy

Eier: Sverre Strøm, 8180 Rødøy.
MR: 1971/
Gått ut og er ikke i registeret i Rødøy i 1973.
MR: 1976 ledig.
MR: 1973 ledig/

.

N 272 R

Må Spurven

Eier: Torbjørn Pedersen, 8189 Kamsøy,
Kom inn i registeret mellom 1973 og 1976, første gang nevnt her 1976.
MR: 1976/
MR: 1971 Ledig/1973 ledig/

N 272 R

Båt uten navn - foreløpig - bilde A-siden

.

N 273 R

Må Småen

Eier: R. Johansen, 8187 Reppasjøen.
MR: 1971/1973/1976/

N 274 R

Må Vesle Kari

Eier: M. Mikalsen. 8193 Hanvikhaugen.
MR: 1971/
Tatt ut av registeret i Rødøy mellom 1971 og 1973.
MR: 1976 ledig.
MR: 1973 ledig.

.

N 275 R

Må Snorre

Eier; Anton Pedersen, 8754 Øresvik.
MR: 1976
Kommet inn i registeret i Rødøy mellom 1973 og 1976, først gang i reg, 1976.
MR: 1971/1973 ledig/

.

N 276 R

Må Heimen

Eiere: Martin Staulen, 8198 Nordnesøy.
MR: 1971/1973/1976/

Merkeregisteret